Nekrolog

Druhnie Lucynie Golonko
Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. podlaskiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu  śmierci  Taty
w imieniu
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
składa
Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego