Nekrolog

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 18 listopada 2020 roku
odszedł od nas na wieczną służbę

śp. Druh Kazimierz Smoliński

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie

Urodził się 23 stycznia 1920 roku.
W czasie II Wojny Światowej był w Armii Krajowej.
Do OSP Wyszyna wstąpił w 1937 roku i ponad 83 lata służył swej macierzystej jednostce.
W OSP Wyszyna pełnił funkcje strażaka i gospodarza jednostki.
Odznaczony medalem honorowym im Bolesława Chomicza przez Związek OSP RP.
W styczniu 2021 roku obchodziłby 101 urodziny.
Człowiek historia, skarbnica wiedzy i najstarszy druh OSP w powiecie Tureckim, jeden z najstarszych druhów w kraju.
Bóg, Wiara i Ojczyzna były drogowskazem jego życia. Wielki Człowiek i duma Wyszyny.
Jego życiorys i wspomnienia zapisane zostały wielkimi literami na kartach kronik.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny, Strażaków i Bliskich Zmarłego
w imieniu władz Związku składa

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak

Cześć Jego pamięci!