Nekrolog

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 23 września 2019r.
odszedł na wieczną wartę ze strażackich szeregów

Śp. Druh Wacław Skotowski

Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w latach 1997- 2012
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w latach 1992-1997
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w latach 2002-2012

W Zmarłym straciliśmy Człowieka pełnego poświęcenia dla Ojczyzny i ludzi.
Wielkiego Działacza i Przyjaciela strażaków ochotników.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego w imieniu władz Związku

składa

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
Waldemar Pawlak

Pogrzeb odbędzie się 30 września 2019 roku o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu, ul. Poznańska