Nekrolog

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 25 grudnia 2017 r.
przeżywszy 59 lat
odszedł na wieczną wartę ze strażackich szeregów
 
śp.
druh Kazimierz Król
 
Twórca ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów sikawek konnych
 
Prezes ZOP ZOSP RP w Kościanie w latach 1999-2016.
Członek władz ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w latach 1999-2017,
 
 
 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego
 
składają
 
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak,
oraz członkowie władz Związku.
 
Msza Święta w intencji Zmarłego odprawiona zostanie w sobotę 30 grudnia 2017 r.  o godzinie 10.00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kościanie, ul. Kościelna 1
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po Mszy św. na cmentarzu parafialnym w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6.