Nekrolog

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 kwietnia 2017r. zmarł

śp. Ksawery Stefańczyk

Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP,
Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego,
 
Uroczystości żałobne odbędą się dnia 12 kwietnia 2017r. w Radłowie pow. tarnowski.
O godz. 13.15 nastąpi wyprowadzenie Zmarłego ze strażnicy OSP,
a o godz. 14.00 w miejscowym Kościele odprawiona zostanie Msza Święta Żałobna