"Najlepsi z Najlepszych" w Warszawie

MDP, które wzięły udział w IX Konkursie „Najlepsi z Najlepszych” spotkały się 27 kwietnia br. w Warszawie, aby podsumować swoje osiągnięcia, dowiedzieć się, co ciekawego robią inne drużyny i skorzystać z podpowiedzi, co w przyszłości można zrobić jeszcze lepiej.

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie po raz pierwszy gościło tak wielu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum pana Tomasza Jagodzińskiego do Muzeum w piątkowy poranek zjechało ponad 150 członków MDP.

Młodzież i opiekunowie mogli zwiedzić Muzeum, porozmawiać z przewodniczącą jury konkursu druhną Agnieszką Modrzejewską, wziąć udział w loterii i przede wszystkim towarzyszyć zwycięskiej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP Dziergowice i wyróżnionej MDP OSP Porąbka w ceremonii rozdania nagród. Drużyny obejrzały również prezentację na temat działalności laureatki konkursu, uzupełnionej obszernym komentarzem opiekuna Sebastiana Kwoczały.

Zwycięska drużyna z Dziergowic otrzymała puchar i nagrodę Zarządu Głównego Związku OSP RP, nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (sprzęt do nauki ratownictwa – defibrylator szkoleniowy i zestaw fantomów), nagrodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (torbę medyczną z wyposażeniem do ratowania życia ludzkiego OSP R1) oraz upominki Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego.

Wyróżniona drużyna również została doceniona przez sponsorów. MDP OSP Porąbka otrzymała nagrodę Zarządu Głównego Związku OSP RP, nagrodę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zestaw ratownictwa przedlekarskiego na bazie standardu R-1) oraz nagrodę Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach (30 koszul MDP).

Zwycięska drużyna jest wprawdzie tylko jedna, ale dla organizatorów konkursu wszystkie drużyny są „Najlepsze”. Gratulujemy pomysłowości, wytrwałości i chęci do działania!

 

Serdecznie dziękujemy również Sponsorom!