Nabór ofert na wykonanie remontu łazienki w budynku Biura ZOSP RP w Warszawie przy ul Oboźnej 1

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu łazienki o powierzchni 3,55 m2.

Miejsce:
Warszawa ul. Oboźna 1 piętro 4

Zakres prac:
Skucie istniejącej glazury i terakoty;
Demontaż wyposażenia i armatury łazienkowej;
Wyburzenie ścianki;
Wyrównanie ścian i posadzki;
Położenie nowej glazury i terakoty;
Malowanie;
Montaż nowego wyposażenia i armatury łazienkowej oraz ewentualne przeróbki instalacji hydrauliczne.
Wymiana oświetlenia.
Wywóz wszelkich materiałów powstałych w wyniku prac remontowych.

Termin wykonania: nie później niż do 31 sierpnia 2020 r.

Oferta winna zawierać:
Cenę brutto oraz netto (cena obejmuje robociznę i materiały);
Poglądowy projekt łazienki oraz kosztorys;
Termin wykonania.

Przed złożeniem oferty zapraszamy do wizji lokalnej w dni powszednie w godzinach 7:30-15:30.

Termin składania ofert: do 15 lipca 2020 r.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: ZOSP RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres zg@zosprp.pl

Osoba do kontaktu: Leszek Filipiak tel: 603-79-35-54 e-mail leszek.filipiak@zg.zosprp.pl