Nabór ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 25 kWp, Kościelisko Groń 6.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 25 KWp na budynkach Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego.

Miejsce:

ZOSP RP Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Kirowy Gościniec” – 34-511 Kościelisko, ul. Groń 6

Zakres prac:

  1. Wizja lokalna, przygotowanie oferty i zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 25 KWp,
  2. Dostawa i montaż elementów instalacji na obiektach wraz z ewentualnymi niezbędnymi instalacjami pomocniczymi,
  3. Przygotowanie dokumentacji do Zakładu Energetycznego,
  4. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

 

Oferta winna zawierać:

  1. Cenę brutto oraz netto (cena obejmuje robociznę i materiały);
  2. Termin wykonania.
  3. Termin składania ofert: do 5 sierpnia 2020 r.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: ZOSP RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa lub pocztą elektroniczną zg@zosprp.pl

 

Przed złożeniem oferty zapraszamy do wizji lokalnej.

 

Osoba do kontaktu: Kierownik Ośrodka Wojciech Czabanowski,  tel: 018 20-70-355,   509 704 759, wojciech.czabanowski@zosprp.pl