Małopolska Pielgrzymka Strażaków w 40 rocznicę powołania Św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską.

W niedzielę 21 października 2018 r. już po raz XVII Strażacy z Województwa Małopolskiego pielgrzymowali do Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie. W tym roku Pielgrzymka odbyła się do Sanktuarium w związku z obchodami 40 rocznicy powołania Św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości złożył dh Łukasz Łach Prezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Waldemarowi Pawlakowi. Uroczysty apel z przeglądem pododdziałów i koncertem orkiestry dętej z OSP Rzepiennika Strzyżewskiego, był pierwszym punktem uroczystości. Następnie pododdziały wraz ze zgromadzonymi strażakami i gośćmi przy grze orkiestry przemaszerowały pod pomnik Papieża Św. Jana Pawła II gdzie zostały złożone kwiaty przez delegację Związku OSP RP i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

Mszy św. w intencji małopolskich strażaków przewodniczył były Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. U Jego boku, opiekę świętego Floriana wypraszali m.in. Ks. Kapelan Strażaków Krakowskich Grzegorz Szewczyk oraz licznie przybyli Kapelani Strażaków z Województwa Małopolskiego na czele z Małopolskim Kapelanem strażaków Ks. mł. bryg. Władysławem Kuligiem. Mszę św. śpiewem i muzyką uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Tradycyjnie Druhowie zadbali o uroczystą oprawę Mszy św. a także na ręce Ks. Kardynała Zarządy Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP woj. małopolskiego: Kraków-Grodzki, Nowego Targu, Nowego Sącza, Brzeska, z OSP Nowa Wieś i Zawada pow. myślenicki, OSP Białego Kościoła pow. Kraków - ziemski oraz delegacja przedstawicieli Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego oraz delegacja Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie złożyli dary ołtarza. Kardynał Stanisław Dziwisz w wygłoszonej homilii oznajmił: "Zebraliśmy się dzisiaj tutaj z wami drodzy strażacy, aby modlić się o błogosławieństwo św. Jana Pawła II nad waszymi działaniami, które podejmowane są w imię najwyższych wartości".

W uroczystości uczestniczyło około 1 000 strażaków w tym 160 pocztów sztandarowych. W kolumnie prowadzonej do Sanktuarium przez Orkiestrę Dętą z OSP Rzepiennik Strzyżewski, Kompanię Reprezentacyjną OSP z pow. tarnowskiego i dąbrowskiego, można było dostrzec Druhny i Druhów z różnych regionów woj. małopolskiego oraz województw sąsiednich.

W Pielgrzymce uczestniczyli m.in.: dh Waldemar Pawlak Prezes ZG ZOSP RP, dh Teresa Tiszbierek – Wiceprezes ZG ZOSP RP, dh Edward Siarka Prezes ZOW ZOSP RP Poseł RP, Wiceprezesi, członkowie Prezydium i Zarządu OW ZOSP RP, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak i Jego Z-ca str. bryg. Marek Bębenek, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa Małopolskiego, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. małopolskiego, Pani Wiktoria Woda, Druhny, Druhowie, członkowie MDP, Poczty Sztandarowe, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze PSP, Emeryci i Renciści PSP i Rodziny Strażaków.

W końcowej części nabożeństwa delegacja – Dh Prezes Waldemar Pawlak, Dh Teresa Tiszbierek, Dh Prezes Edward Siarka oraz Małopolski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Stanisław Nowak, przekazali kwiaty na ręce Ks. Kardynała w podziękowaniu za przewodniczenie i koncelebrę wszystkim Ks. Kapelanom XVII Pielgrzymki Strażaków Województwa Małopolskiego w tym szczególnym dniu - Mszy św. odpustowej kończącej obchody 40 rocznicy powołania Św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską.