Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

W związku ze zbliżającymi się przygotowaniami do letnich obozów szkoleniowo-wypoczynkowych MDP oraz nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, Związek OSP RP organizuje kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się w dniach 7-13 marca br. w Krynicy-Zdroju, woj. małopolskie. Prosimy o przyjazd w niedzielę 7 marca w godzinach popołudniowych (pierwsze świadczenie tego dnia to obiadokolacja).

Miejsce szkolenia - Domy Wczasowe "Tryumfy", ul. Zdrojowa 12, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie (www.tryumfy.pl). Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy sami pokrywają koszt dojazdu.

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na wychowawców:

  • co najmniej średnie wykształcenie (potwierdzone i uwierzytelnione kopie świadectw ukończenia szkoły średniej uczestnicy muszą zabrać ze sobądo Krynicy-Zdroju),
  • odpowiednie warunki zdrowotne (o ewentualnej konieczności posiadania zaświadczenia lekarskiego poinformujemy w odrębnym mailu,
  • predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą
  • ukończone 18 lat.

Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do właściwego terytorialnie Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP.

Załącznik karta zgłoszenia