Kurs dla opiekunów placówek muzealnych i izb tradycji OSP

Dział Programowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje w dniach 21-27 sierpnia 2016 roku kurs dla opiekunów placówek muzealnych i izb tradycji OSP.

Kurs odbędzie się w Ośrodku AGRAWIT w Przewięzi k/Augustowa woj. podlaskie.

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane m.in. z organizacją izb tradycji, gromadzeniem, klasyfikacją i konserwacją zbiorów.

Prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia należy przesyłać do Działu Programowego w terminie do 12 sierpnia br. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Uczestnikom nie zwracamy kosztów podróży.

Karta zgłoszenia