Kurs dla kandydatów na płetwonurków KDP/CMAS* (P1) organizowany przez OSP ORW KP „Mares” w Koszalinie w 2017 roku

Szkolenie płetwonurków realizowane jest zgodnie z programem szkolenia Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na głębokościach do 20 – tu metrów z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.

Uprawnienia: Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo:

 • nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji).

Miejsce szkolenia: OSP Bysław ul. Strażacka 1, 89 – 510 Bysław, powiat tucholski, woj. kujawsko – pomorskie.

Bezpośredni organizator: Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „Mares” w Koszalinie

Odbędą się 2 turnusy: w każdym turnusie mogą uczestniczyć maksymalnie 24 osoby.

Terminy turnusów:
I turnus  22 – 27.07.2017 r.
II turnus 28.07 – 02.08.2017 r.


Ramowe warunki udziału:

 1. Uczestnikami mogą być wyłącznie członkowie OSP lub MDP (członkostwo potwierdzone odpowiednim wpisem na karcie zgłoszenia) w wieku powyżej 16 lat. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Karty zgłoszenia i Oświadczenia uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

 1. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest posiadać podstawowy sprzęt do nurkowania: maskę, rurkę, płetwy (wskazane jest posiadania płetw paskowych). Niezbędny jest również skafander (może być skafander suchy) – w przypadku braku skafandra istnieje możliwość wypożyczenia – (należy zaznaczyć to w karcie zgłoszenia).

 1. Organizator szkolenia nie zapewnia wykupienia pakietu kursanta P1 KDP CMAS. Każdy uczestnik posiada możliwość zakupu pakietu indywidualnie na miejscu szkolenia. Pakiet kursanta P1 KDP CMAS zawiera: książeczkę płetwonurka, logbook, certyfikat P1 KDP CMAS, podręcznik do zajęć teoretycznych – Płetwonurek P1 KDP CMAS (do wydania książeczki niezbędne są 2 zdjęcia, które należy przekazać na miejscu szkolenia).

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać:

 • orzeczenie lekarskie – zdolny do uprawiania płetwonurkowania,
 • indywidualne ubezpieczenie NNW,
 • ważną legitymację członka OSP/MDP,
 • mundur koszarowy strażaka OSP (bluza, spodnie, czapka, koszulka, buty taktyczne).

Wpłaty należy dokonywać na konto OSP ORW KP „Mares” „kurs płetwonurków – Bysław”:

 • I turnus – do 15.07.2017 r.,
 • II turnus – do 31.07.2017 r.
 1. Odpłatność pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnika szkolenia.

 1. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie uczestnika należy przesłać za pośrednictwem lub wiedzą właściwego Biura Oddziału Wojewódzkiego o do Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „Mares” w Koszalinie, tel. 605 351 574, e – mail: marian@kurtiak.pl dnia 15lipca br.

 1. Przesłanie dokumentów nie świadczy o zakwalifikowaniu na kurs.

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Zgłoszenia bez potwierdzenia członkostwa w OSP będą ignorowane.

 1. Osoby, które prześlą zgłoszenia w terminie zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu na szkolenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po zakończeniu naboru. Prosimy o czytelne wypełnienie kart zgłoszenia i podanie wymaganych informacji, w tym adresów poczty e – mail i numerów telefonów kontaktowych.

 1. Po terminie – w przypadku wolnych miejsc przyjęte zostaną zgłoszenia dodatkowe według daty przesłania do Działu Programowo – Szkoleniowego ZG OSP.

 1. Zakwalifikowane osoby powinny zgłaszać się pierwszego dnia turnusu w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu do godz. 14:00. W przypadku pytań organizacyjnych można kontaktować się bezpośrednio z organizatorem szkolenia: Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „Mares” w Koszalinie, tel. 605 351 574, e – mail: marian@kurtiak.pl

 

Uwaga: informacji dot. wszelkich kosztów uczestnictwa bądź wypożyczenia udziela organizator.