Kreator wniosków o dofinansowanie z MSWiA w bieżącym roku

Informujemy, że uruchomiona została aplikacja wspierająca przygotowanie oferty OSP realizacji zadania publicznego - „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”, w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspierania realizacji zadania publicznego (dotacja MSWiA).
Oferty należy składać do komendanta powiatowego/miejskiego PSP po zweryfikowaniu przez komendanta wojewódzkiego PSP zgłoszonych potrzeb i podziale limitu środków na poszczególne powiaty.
Potrzeby zgłaszane były przez OSP za pośrednictwem komendantów powiatowych/miejskich PSP w porozumieniu z Zarządami Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

W celu skorzystania z kreatora wniosku, należy w pasku adresowym przeglądarki internetowej wpisać adres:

http://dotacjemswia.zosprp.pl/zaloguj-sie

bądź kliknąć ikonę na bocznym pasku strony głównej www.zosprp.pl

Po ukazaniu się formularza logowania podajemy:

Login : numer ID danej OSP w "Systemie OSP"
Hasło: kod do platformy e-learningowej dla danej OSP do uzyskania w Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP. Kod zamieszczony jest w "Systemie OSP" w zakładce " Kody do platformy e-learningowej".

Istnieje możliwość bezpłatnego pobrania informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

W celu pobrania odpisu należy w wyszukiwarce podać numer KRS, lub NIP, Lub REGON bądź nazwę szukanego podmiotu. Pobrane wydruki komputerowe aktualnego odpisu KRS zawierające informacje o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.