KONKURSY HISTORYCZNE 2019

Spotkanie laureatów XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje ,,Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”, XIV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa odbędzie się w dniach 21-22 września 2019 r w Olsztynie.

Prosimy o nadsyłanie kart zgłoszeń najpóźniej do 15 sierpnia.

Prace konkursowe należy przesłać najwcześniej po 15 lipca do 15 sierpnia.

Przypominamy o dwuletnim cyklu zgłoszeń kronik.

Kroniki zgłoszone do konkursu ogólnopolskiego w 2018 nie podlegają ocenie w 2019.

Karta zgłoszenia - monografie
Karta zgłoszenia - prace popularnonaukowe
Karta zgłoszenia - konkurs kronik

Regulamin Konkursu Kronik
Regulamin Konkursu na Prace Popularnonaukowe