Konkurs STO POMYSŁÓW NA STULECIE

Jury Konkursu „Sto pomysłów na stulecie” przeanalizowało materiały prezentujące inicjatywy zrealizowane w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nadesłane przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Jury stwierdza dużą różnorodność zrealizowanych inicjatyw, składa podziękowania wszystkim autorom nadesłanych informacji i wyrazy uznania strażakom-ochotnikom za zrealizowane pomysły służące uhonorowaniu naszych poprzedników, oddaniu hołdu bojownikom o wolną ojczyznę, za lekcje wychowania dla najmłodszych pokoleń.

Jury postanowiło wyróżnić wszystkie inicjatywy, proponując jednocześnie zamieszczenie nadesłanych relacji w opracowaniu historycznym.

Listę Ochotniczych Straży Pożarnych, które przesłały informacje o realizacji inicjatyw w swoim środowisku w 2018 roku

OSP Bieńkowice, woj. małopolskie
OSP Brzozie, woj. kujawsko-pomorskie
OSP Czerniec, woj. małopolskie
OSP Dachnów, woj. podkarpackie
OSP Dębnowola, woj. mazowieckie
OSP Kłobuczyn, woj. dolnośląskie
OSP Kramsk, woj. wielkopolskie
OSP Łomnica, woj. dolnośląskie
OSP Modliszew, woj. wielkopolskie
OSP Moszczenica - Klub Honorowych Dawców Krwi, woj. małopolskie
OSP Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie
OSP Przelewice, woj. zachodniopomorskie
OSP Rossoszyca, woj. łódzkie
OSP Rudniki, woj. śląskie
OSP Ruszów, woj. dolnośląskie
OSP Rybarzowice, woj. śląskie
OSP Rychłowice, woj. łódzkie
OSP Turze Rogi, woj. lubelskie
OSP Tymbark, woj. małopolskie
OSP Uników, woj. łódzkie
OSP Uszew, woj. małopolskie
OSP Wężewo, woj. mazowieckie
ZOP ZOSPRP w Nowym Sączu, woj. małopolskie
ZOP ZOSPRP w Rypinie, woj. kujawsko-pomorskie
ZOP ZOSPRP w Słupcy, woj. wielkopolskie

Jury sugeruje przedłużenie konkursu w związku z uroczystościami przewidywanymi w latach 2019-2021