Kondolencje

Druhnie

Irenie Buj

wyrazy głębokiego współczucia

i żalu z  powodu  śmierci 

Mamy

składa

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej