Kondolencje

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 18 kwietnia 2016 roku,
w wieku 83 lat, odszedł z naszych szeregów Druh

Leszek Orłowski

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus od 1950 r. a od 1992 roku Prezes tej OSP.

Od 1955 roku członek powiatowych, wojewódzkich i naczelnych władz związkowych.
Przez wiele lat brał czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie Warszawy, w województwie mazowieckim i kraju (Kuźnia Raciborska).
  Przez 49 lat instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Organizator i opiekun Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i związkowymi

Wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
składa

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Waldemar Pawlak

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w piątek 22 kwietnia 2016 roku o godz. 14:00 w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie przy ul. Cierlickiej, po której odprowadzimy Zmarłego na miejsce spoczynku, do grobu na cmentarzu parafialnym Solipce przy ul. Ryżowej.