Koncert okolicznościowy ku czci Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego