Komunikat organizacyjny IV Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych

MIEJSCE I TERMIN

Turniej odbędzie się w dniach 16-17.03 2013r. w Gąsawie i Żninie pow. żniński, woj.kujawsko-pomorskie

 

ORGANIZATOR

Organizatorem Turnieju są:
1. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu, woj. kujawsko- pomorskie
2. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie
3. Starosta Żniński
4.Wójt Gminy Gąsawa
5. Samorządy Gminne Powiatu Żnińskiego

 

BIURO ORGANIZACYJNE

1. Adres:
Druh Robert Frydryszek
Starostwo Powiatowe w Żninie
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
tel. 052 3031100 wew.54, fax. 052 3031302
2. Biuro organizacyjne czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00.
3. Prezes ZOP ZOSP RP w Żninie Druh Adam Nowak tel. 692356212

 

MIEJSCE ROZGRYWEK

1. Miejscem rozgrywek jest Hala Sportowa w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 oraz Hala Sportowa w Żninie przy I LO ul. Sienkiewicza 1
2. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn Turniej rozgrywany będzie:
- w ciągu jednego dnia (16.03.2013 – sobota) - przy ilości do 10 zgłoszonych drużyn;
- w dwa dni (16-17.03.2013 –sobota, niedziela) - przy ilości powyżej 10 drużyn.
3. Mecze rozpoczynać się będą o godzinie 9:00.
4. Organizator dopuszcza przyjazd drużyn w piątek (15.03.2013) w godzinach popołudniowych.
Zgłoszenia drużyn należy dokonywać na załączonym druku najpóźniej do 4 marca 2013.

 

NAGRODY

1. Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP za zajęcie I miejsca.
2. Puchar Starosty Żnińskiego za zajęcie II miejsca.
3. Puchar Wójta Gminy Gąsawa za zajęcie III miejsca.
4. Puchar dla najlepszego strzelca Turnieju.
5. Puchar dla najlepszego bramkarza Turnieju.
6. Puchar „fair – play” Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie.
7. Dyplomy dla wszystkich uczestników Turnieju.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PONOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW

- wpisowe 100 zł od drużyny
- nocleg - 27 zł od osoby za 1 noc
- śniadanie – 12 zł  od osoby
- obiad - 16 zł od osoby
- kolacja - 12 zł od osoby
- spotkanie integracyjne, które odbędzie się w dniu 16 marca 2013. o godz. 19.00 w Grodzie Piasta w Chomiąży Szlacheckiej z pieczonymi wieprzkami etc... - 30 zł od osoby

Organizatorzy proszą o podanie do dnia 8 marca 2013r. szczegółowego zamówienia dla uczestników.

 

UBEZPIECZENIE

Obowiązek ubezpieczenia zawodników ciąży na uczestnikach Turnieju.

 

OBSŁUGA MEDYCZNA

Organizator zapewnia obsługę medyczną dla zawodników podczas całego Turnieju.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W ramach Turnieju organizator planuje spotkanie integracyjne zaproszonych gości,
władz samorządowych i zawodników 16 marca 2013 roku o godz. 19.00.
2. Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami piłki halowej.
3. Wszelkie sprawy sporne, których nie opisuje regulamin, rozstrzygane są zgodnie z
przepisami PZPN.
4. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny
posiadać ważne badania lekarskie potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach.
5. W przypadku braku odpowiednich badań lekarskich, każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach ponosi za siebie odpowiedzialność.
6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas rozgrywek.

 

WYCIĄG z REGULAMINU TURNIEJU

„Prawo udziału w turnieju mają drużyny OSP reprezentujące Oddziały Wojewódzkie ZOSP RP. Każde Województwo może reprezentować tylko jedna drużyna.”

REGULAMIN

 

Zgłoszenie winno być dokonane na załączonym druku zgłoszenia stanowiącym załącznik do regulaminu lub komunikatu organizacyjnego wraz z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej tj. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP (Prezes ZOW ZOSP RP lub Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP).

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Komitet Organizacyjny
IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych
o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP