Komunikat – Dotacje MSWiA

Informujemy, iż w zakładce DOTACJE MSWiA zamieszczone zostało sprawozdanie z realizacji wydatków w ramach dotacji w roku 2015 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonywanej na podstawie zawieranej umowy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki przekazywane zgodnie z umową w roku 2015 przeznaczone były na realizację zadań obejmujących między innymi przygotowania OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym remonty remiz strażackich.

KREATOR WNIOSKÓW

ROZLICZENIE DOTACJI MSWiA ZA ROK 2015

ROZLICZENIE DOTACJI MSWiA ZA ROK 2014

Informacja Dyrektora ZW ZOSP RP o realizacji dofinansowania MSWiA oraz NFOŚiGW w latach 2014 i 2015 dotycząca samochodów ratowniczo-gaśniczych