Komisja ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP obradowała on-line

Po raz drugi w czasie panowania pandemii Covid-19 w dniu 20 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. młodzieży i sportu Zarządu Głównego ZOSP RP zrealizowane w formie on-line za pośrednictwem Google Meet. Najważniejszym punktem posiedzenia było nawiązanie połączenia z remizą OSP Ruszów w woj. dolnośląskim i zaproszenie przez przewodniczącą komisji dh Teresę Tiszbierek wiceprezes ZG do udziału w niej członków młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Ruszów wraz z opiekunami Rafałem Mesjaszem i Anetą Dobrzańską – zwycięzcami XI edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna oraz prezesem OSP dh Januszem Drosiem.

http://www.zosprp.pl/?q=content/xi-konkurs-najlepsi-z-najlepszych-na-wzo...

Drużyna zaprezentowała swój skład i opowiedziała i ciężkiej wieloletniej pracy i przygotowania się do startu w konkursie. Członkowie mdp opowiedzieli o swoich sukcesach ale również o działaniach, które podejmowali od początku ogłoszenia stanu epidemii oraz o przedsięwzięciach, które już realizują spotykając się na zbiórkach. Najlepsi Opiekunowie – zwycięzcy w konkursie Aneta Dobrzańska i Rafał Mesjasz omówili swoje działania m.in.: jak pozyskują członków do drużyny, z jakimi problemami się borykają oraz o początkach działalności dziecięcej drużyny w ich jednostce. Drużyna niestety z powodu koronawirusa nie mogła odebrać jeszcze swojego tytułu i spotkać się z władzami Związku OSP RP ale mamy nadzieję, ze już niedługo to będzie możliwe.

Dh Rafał Mesjasz 25 czerwca br. uchwałą ZG ZOSP RP został członkiem honorowym Zarządu Głównego Związku OSP RP zgodnie z obowiązującymi od 2017 r. wytycznymi w sprawie honorowego członkostwa władz Związku i władz jego oddziałów.

Na początku posiedzenia uczczono minutą ciszy śp. Rafała Neugebauera zmarłego 5 lipca br. członka komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP oraz komisji ZOW ZOSP RP woj. opolskiego.

W trakcie posiedzenia omawiano również sprawy związane z eliminacjami wojewódzkimi oraz zawodami krajowymi MDP i OSP CTIF stanowiącymi eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady CTIF w Celje w Słowenii, która z powodu pandemii przesunięta została z 2021 r. na rok 2022.

Ustalono również plan pracy komisji na II połowę 2020 r. a szczególnie sprawy związane z regulaminem umundurowania dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Teresa Tiszbierek