IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podlaskiego

25 maja 2017 w Serwach, gm. Płaska odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podlaskiego. Przewodniczącym Zjazdu wybrano Jarosława Trohimczyka zaś sekretarzem Antoniego Milewskiego. Na ogólną liczbę 93 delegatów w Zjeździe uczestniczyło 74 (79,6 proc.). Zjazd wybrał nowy Zarząd Oddziału Komisję Rewizyjną oraz Sąd Honorowy.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybrał prezesa i prezydium. Prezesem został Andrzej Koc - komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem, wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP oraz członek Zarządu OW ZOSP RP woj. podlaskiego. Wiceprezesami zostali wybrani: Zenon Białobrzeski, Jerzy Wasiluk, Zdzisław Czakis, Kazimierz Woronowicz.

Zjazd udzielił skwitowania ustępującym władzom, przyjął Uchwałę Programową oraz wybrał delegatów na Zjazd Krajowy Związku OSP RP.