Informacja z przekazania Sztandaru dla ZOP ZOSP RP Tarnów

13 Maja br. roku w Ciężkowicach odbyła się uroczystość przekazania Sztandaru dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP powiatu Tarnów połączonymi z Obchodami 110- rocznej funkcjonowania Orkiestry Dętej działającej przy OSP Ciężkowice.

Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Parafialnym w Ciężkowicach. Mszę Świętą odprawił Kapelan Diecezjalny Strażaków ks. Czesław Haus wraz z Kapelanem Straży Pożarnych powiatu Tarnów.

Po mszy Św. Kompania Reprezentacyjna powiatu Tarnów, 57 pocztów sztandarowych, Ochotniczych Straży Pożarnych , 3 Orkiestry Dęte oraz liczne grono Strażaków i mieszkańców Ciężkowic przemaszerowali do Amfiteatru w Ciężkowicach gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

Uczestniczący w uroczystościach Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Waldemar Pawlak wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP Posłem Edwardem Siarką przekazali Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRRP powiatu Tarnów dh. Kazimierzowi Sady Sztandar ufundowany przez Ochotnicze Straże Pożarne powiatu Tarnów.

Ważnym elementem tej uroczystości było uhonorowanie Orkiestry Dętej OSP w CIięzkowicach obchodzącej 110 rocznice działalności licznymi upominkami i życzeniami od gości uroczystości. Wręczono również odznaczenia dla zasłużonych Działaczy Związku.

W uroczystościach uczestniczyli oprócz wymienionych m.i.n Poseł Augustyn Urszula Marszałek Stanisław Sorys, V-ce Starosta Zbigniew Karciński, Burmistrzowie , Wójtowie, Samorządowcy , przedstawiciele Służb Mundurowych, którzy przekazali gratulacje dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP oraz złożyli życzenia dla Orkiestry Dętej w Ciężkowicach .

Uroczystość zakończyła defilada Kampanii Reprezentacyjnej i poddziałów.

Ciężkowice 13.05.2018