Informacja o przełożeniu Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym