Informacja o prowadzonych działaniach i sytuacji powodziowej na terenie woj. Świętkorzyskiego

Stan na dzień 20.05.2010 r godz.6.00

POWIAT SANDOMIERSKI

Ilość osób ewakuowanych w dniu 19.05.2010r. i do godz. 6.00 dnia 20.05.2010 r.  - 1700.

Jednostki biorące udział:

 1. PSP: 58  zastępy / 202 osoby
 2. OSP: 26 zastępów / 120 osób
 3. Inne jednostki:
  • wojsko – 132 osób,
  • 10 podchorążych SGSP.
  • Ośrodek Szkolenia Kielce – 30 osób

Na skutek przerwania wału na Wiśle w miejscowości Koćmierzów zalane zostały obiekty i infrastruktura, prawobrzeżna część Sandomierza na wysokości miejscowości Koćmierzów oraz osiedla Od Huty. Zagrożona jest Huta Szkła okiennego Pinklington w Sandomierzu, w której znajdują się następujące chemikalia: wodór - 7500 m3, kwas azotowy - 108 ton, ciekły tlen - 56 ton. W chwili obecnej Huta jest obroniona od zalania. Występują przecieki wałów w miejscowości Otoka, gdzie trwa uszczelnianie wałów workami z piaskiem. Wał na całej długości do miejscowości Długołęka jest w tym momencie bezpieczny. W godzinach porannych przewidywana była ewakuacja 4000 osób oraz zaistniała pilna potrzeba zadysponowania łodzi z silnikami.

Trwa zabezpieczenie i monitoring wałów na rzece Wiśle i uszczelnianie wałów w gminach: Zawichost, Dwikozy, Sandomierz, Łoniów.

Trwa ewakuacja ludzi i mienia z zalanych terenów, która prowadzona jest przy pomocy łodzi oraz do godz. 20.00 dnia 19.05.2010 r. śmigłowca (ewakuowano 4 osoby z dachów domów mieszkalnych).

Ewakuowani ludzie są przewożeni autobusami do szkół na terenie miasta. Ewakuowano 1700 osób z budynków mieszkalnych w Sandomierzu oraz ich mienia. W godzinach wieczornych liczba osób do ewakuacji zmalała.

W godzinach porannych dnia 20.05.2010 r. oszacowano liczbę osób do ewakuacji na około 2000 w sytuacji gdyby doszło do przerwania wału przy ul Portowej w Sandomierzu.

Na ul. Przywale przy Hucie Szkła działa jedna pompa dużej wydajności.

W dalszym ciągu jest broniona Huta Szkła. Do akcji o godz. 22.23 zastała włączona druga amfibia z wojska.

W Sandomierzu na ul. Trześniewskiej wyłowiono z wody zwłoki mężczyzny w wieku około 30 lat o nieustalonych personaliach. Mężczyzna zamieszkujący przy ul. Powiśle w Sandomierzu jest uznany za osobę zaginioną – jego dom jest całkowicie zalany wodą.

Zgodnie z dyspozycją nr 152/2010, 153/2010 KCKRiOL przybyły do Sandomierza:

 • 2 łodzie z województwa kujawsko-pomorskiego i 2 łodzie z woj. zachodnio-pomorskiego,
 • 6 łodzi z WOPR z Katowic, które o godz. 22.53 Dyspozycją nr 159/2010 KCKRiOL zostały zadysponowane do KP PSP Tarnobrzeg. Siły te mają stawić się
  w wyznaczonym miejscu w dniu 20.05.2010 r. o godz. 8.00.

Do Sandomierza przybył śmigłowiec ratowniczy z Krakowa, który ewakuował 4 osoby i o godz. 20.00 został odesłany do macierzystej jednostki.

Grupy Ratownicze PCK z Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego zorganizowały na terenie Sandomierza polowy punkt pomocy medycznej (Namiot pneumatuczny).

POWIAT BUSKI

 1. Ilość osób ewakuowanych: 13 osób z miejscowości Nowy Korczyn, Czarkowy,  planowana ewakuacja ok. 3000 osób z gminy Pacanów.
 2. Uszczelnianie wałów w 11 miejscowościach ponad 220 osób, w tym 132 żołnierzy.
 3. Jednostki biorące udział:
 4. PSP: 2 zastępy / 9 osób
 5. OSP: 25 zastępów / 113 osób
 6. Inne jednostki:
  • wojsko – 132 osób,
  • 10 podchorążych SGSP.
  • Ośrodek Szkolenia Kielce – 30 osób

Trwało uszczelnianie wałów w 11 miejscowościach przez ponad 220 osób,

Na terenie gminy Nowy Korczyn działania polegają na uszczelnianiu wałów workami z piaskiem w miejscowościach: Winiary, Łęka, Błotnowola, Brzostków, Grotniki, Czarkowy, Lubicz, Podraje, Podzamcze, Stary Korczyn. Trwa monitorowanie stanu wałów rzeki oraz uszczelnianie podstawy wałów za pomocą worków z piaskiem.

W nocy dodatkowe działania polegały na oświetleniu terenu uszczelniania wałów.

POWIAT STASZOWSKI

 1. Ilość osób ewakuowanych: 80
 2. Jednostki biorące udział:
 3. PSP: 20 zastępów / 31 osób
 4. OSP: 25 zastępów / 187 osób
 5. 10 oficerów z KW PSP Kielce,
 6. Inne jednostki:
  • wojsko 124 osób,

Na terenie gminy Połaniec działania w dalszym ciągu polegają na uszczelnianiu wałów na rzece (w 9 miejscowościach). Prace na wałach wykonuje ponad 200 osób, w tym 124 żołnierzy, 10 oficerów KW PSP w Kielcach. Ewakuowano 80 osób.Zagrożona jest elektrownia Połaniec, gdzie trwa wzmacnianie wału wokół zakładu.

W dniu 20.05.2010 r. o godz. 4.00w miejscowości Rybitwy doszło do przerwania wału na Wiśle na długości około 2o m. Bezpośrednio zagrożona zalaniem jest miejscowość Maśnik, Rybitwy wraz z przepompownią i Ryszcza. Działania polegają na powiadamianiu ludności o konieczności jej ewakuacji, ustalono ilości ludzi przewidzianych do ewakuacji -150 gospodarstw/ 360 osób. Na obecną chwilę poziom wody pozwala na samodzielne opuszczanie domostw przez mieszkańców. Siły przygotowane do przeprowadzenia ewakuacji – 2 amfibie, 6 łodzi. 34 kadetów SGSP do obrony Szkoły Podstawowej w Ryszczy. Zagrożona jest zalaniem droga K-79
w okolicy miejscowości Rybitwy. Z informacji otrzymanych od Burmistrza Osieka Pana Wawrzkiewicza wynika, że sytuacja w miejscowości Lipnik jest stabilna i monitorowana. Nie potwierdził wcześniejszych informacji o złej sytuacji powodziowej w tej miejscowości.

POWIAT OPATOWSKI

Jednostki biorące udział:

 1. PSP: 3 zastępów 18 osób,
 2. OSP: 8 zastępy 42 osób.

Trwa uszczelnianie wału na Wiśle w miejscowości Sulejów oraz monitorowanie stanu wody na rzekach: Wiśle, Koprzywiance i Kamiennej w miejscowościach: Leśne Chałupy, Ciszyca Przewozowa, Ciszyca Dolna, Ostrów i Nowe. Na terenie gmin Tarłów i Ożarów w działaniach bierze udział 103 osoby.  Przeprowadzono ewakuacje prewencyjną dwóch osób niepełnosprawnych, nie odnotowano zniszczeń w obiektach i infrastrukturze.

Działa powołany sztab przeciwpowodziowy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Został wprowadzony system pracy 24/24. W działaniach przeciwpowodziowych biorą udział znaczne siły Świętokrzyskiej Brygady Odwodowej.

W 19 maja br. zadysponowano:

 • 15 zastępów OSP do działań przeciwpowodziowych na terenie powiatu buskiego (Nowy Korczyn, Pacanów) na podmianę pracujących tam zastępów od dnia wczorajszego,
 • 11 zastępów OSP do działań przeciwpowodziowych na terenie powiatu staszowskiego (Połaniec) na podmianę pracujących tam zastępów od dnia wczorajszego,
 • Pompę wysokiej wydajności z Kielc do Połańca,
 • Do Sandomierza zadysponowano łodzie z silnikami i stermotorzystami:
  • z powiatu kieleckiego: 3 łodzie z JRG , 2 łodzie z OSP, 5 łodzi z WOPR Kielce,
  • z powiatu pińczowskiego 1 łódź,
  • z powiatu skarżyskiego  1 łódź,
  • z powiatu starachowickiego 1 łódź.

Na terenie województwa świętokrzyskiego jest przekroczony stan alarmowy
w 14 miejscach wodowskazowych stan na godz. 02.00 dnia 20.05.2010r.:

 • rz. Wista, pow. kazimierski - m. Karsy o 269 cm,
 • rz. Wisła, pow. buski - m. Szczucin o 290 cm,
 • rz. Mierzawa, pow. pińczowski - m. Michałów o 31 cm,
 • rz. Kamienna, pow. skarżyski - m. Bzin o 7  cm,
 • rz. Kamienna, pow. starachowicki - m. Wąchock o 57 cm,
 • rz. Czarna, pow. staszowski - m. Połaniec o 209 cm,
 • rz. Bobrza, pow. kielecki - m. Słowik o 43 cm, ,
 • rz. Koprzywianka, pow. sandomierski - m. Koprzywnica o 76 cm,
 • rz. Wisła, pow. sandomierski - m. Zawichost o 224 cm,
 • rz. Wisła, pow. sandomierski - m. Sandomierz o 175 cm, spadek o 2 cm
  od stanu na 23.00 dnia 19.05.2010 r.
 • rz. Nida, pow. jędrzejowski - m. Mniszek o 34 cm,
 • rz. Kamienna, pow. ostrowiecki - Kunów o 29 cm,
 • rz. Czarna Włoszczowska, pow. włoszczowski - m. Januszowice o 29 cm,
 • rz. Nida pow. pińczowski, m. Pińczów – o 28 cm.

Przewidywana jest eskalacja zagrożenia powodziowego w związku z niekorzystnymi prognozami meteo, wysokim stanem wód na Wiśle i dopływach.