Informacja o kursie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

NABÓR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

Dział Programowo-Szkoleniowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje kurs dla kandydatów na płetwonurków na stopień podstawowy KDP/CMAS (P1)

w terminach
I turnus 10 – 17.08.2013 r.
II turnus 18 – 25.08.2013 r.

Karty zgłoszenia należy przesłać do Działu Programowo-Szkoleniowego w terminie do 1 sierpnia br. Przyjmujemy tylko prawidłowo i kompletnie wypełnione karty zgłoszenia oraz oświadczenia.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:
Karta zgłoszenia: I trunus / II turnus