Informacja o kampanii informacyjno-promocyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" 2013

Kampania prewencyjna PIP

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła trzyletnią kampanię informacyjno-promocyjną pod nazwą „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Jej inauguracja odbyła się 26 maja br. podczas targów Zielone Agro Show – Polskie Zboża w Kąkolewie, k. Grodziska Wielkopolskiego.

Celem kampanii, realizowanej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest ograniczenie ryzyka wypadkowego oraz zwiększenie ochrony zdrowia i życia. Specyfika pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych generuje, bowiem, wiele zagrożeń związanych z sezonowym nasileniem prac, ich zróżnicowaniem, koniecznością obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz zwierząt gospodarskich, bezpośrednim kontaktem z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, narażeniem na hałas, drganiami mechanicznymi, zapyleniem.

Emitowane od 27 maja do 23 czerwca br., w ramach kampanii medialnej, spoty telewizyjne (TVP1, TVP INFO, TVP Regional, TVN7, TVN Tubro, Polsat News, TV4, tzw. ArtMedia, TVR) i do 30 czerwca br. spoty w Radiu RMF FM zwracają uwagę na przyczyny i okoliczności wypadków z udziałem rolników, jak również kwestię narażenia na niebezpieczeństwo innych mieszkańców terenów wiejskich, zwłaszcza dzieci.

Tragiczne statystyki dowodzą, że świadomość zagrożeń związanych z pracą rolniczą, a także sposobów ich eliminowania jest wciąż niewystarczająca. W 2012 r. odnotowano 92 wypadki śmiertelne wśród rolników. Tegoroczne działania informacyjne prowadzone są pod hasłem: „Troska o bezpieczeństwo, to Twoja rola”. Polegają na upowszechnianiu wiedzy nt. zapobiegania upadkom. Upadki, bowiem, stanowią przyczynę połowy wypadków, jakim ulegają rolnicy.

Główną grupę adresatów kampanii stanowią rolnicy indywidualni oraz członkowie ich rodzin, a także osoby doraźnie wykonujące prace w rolnictwie.

 

Główne zadania tegorocznej edycji kampanii:

  • popularyzacja wśród rolników wiedzy na temat zagrożeń wypadkowych
    i chorobowych związanych z pracą rolniczą, a także zasad bezpiecznej pracy oraz ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych,

  • upowszechnianie poglądu, że za bezpieczeństwo odpowiedzialne są wszystkie osoby mieszkające, przebywające i pracujące na terenie gospodarstwa rolnego, każdy we własnym zakresie,

  • zachęcenie uczniów i studentów szkól rolniczych do zdobywania podstawowej wiedzy nt. prewencji wypadkowej w rolnictwie, a także kreowanie pożądanych postaw na etapie przygotowania do wykonywania czynności związanych z produkcją rolniczą – edukacja, praktyki, przyuczanie do zawodu,

  • zapobieganie angażowaniu dzieci do prac niebezpiecznych poprzez uświadamianie im oraz ich rodzicom i opiekunom negatywnych skutków wykonywania prac niebezpiecznych i szkodliwych.

 

Partnerzy kampanii:

Do współdziałania na rzecz promocji przekazu kampanii zostali zaproszeni liczni partnerzy, m.in. Sygnatariusze Porozumienia na rzecz poprawy stanu bhp w rolnictwie
oraz inne instytucje i organizacje związane z rolnictwem. Kampania ma charakter otwarty - media, każda instytucja deklarująca chęć współpracy może zostać partnerem kampanii.

 

Program prewencyjny PIP na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym to także edukacja oraz doradztwo techniczne prowadzone w trakcie wizytacji gospodarstw rolnych, prac polowych oraz spotkań z rolnikami i społecznością wiejską. Działalność edukacyjna PIP obejmie całe środowisko wiejskie, w tym dzieci i młodzież szkolną, rolników indywidualnych (także przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe), sołtysów oraz uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych. Organizowane będą konkursy i olimpiady o tematyce bhp, dla rolników, uczniów szkół rolniczych oraz sołtysów.

Na potrzeby kampanii PIP przygotowała pakiet publikacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.

Więcej informacji o kampanii na: WWW.BHPWROLNICTWIE.PL