Informacja dot. sytuacji związanej z intensywnymi opadami deszczu – wg. danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

 (stan na godz. 6,00  dn. 21 maja 2010)

Od  14 maja 2010 r. do 21 maja do godziny 6:00 jednostki Państwowej Straży Pożarnej  i Ochotniczych Straży Pożarnych wzięły udział w 16.163 miejscowych zagrożeniach związanych z likwidacją skutków opadów deszczu w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, opolskim, lubelskim i mazowieckim.

W dniach 14-21 maja działania prowadziło około 75 tys. strażaków (w tym ponad 60 tys. członków OSP) na około 16 600 tys. pojazdach pożarniczych (w tym 12 500 tys. pojazdów OSP).

Działania strażaków OSP i PSP polegają m.in. na:  ewakuowaniu ludzi i zwierząt, pompowaniu wody z zalanych piwnic, budynków   mieszkalnych i użyteczności  publicznej, monitorowaniu wód oraz walów  przeciwpowodziowych, umacnianiu wałów oraz zabezpieczaniu  workami z piaskiem brzegów rzek, budynków,  usuwaniu  zatorów przy mostach.

Więcej informacji na stronie www.straz.gov.pl

Opr. Regina Rokita

Puls Biznesu „ Warszawa z dn. 19.05.2010  w dziale „Wektory” napisał:

W GÓRĘ  Straż pożarna:  „Przy tak masowej klęsce żywiołowej, jaką jest powódź, straż pożarna – bez  rozróżnienia na jednostki zawodowe i ochotnicze – jak zwykle stoi  w pierwszej linii, przed wszystkimi innymi służbami państwa. Ulewne deszcze uwalniają strażaków od ich podstawowych obowiązków, ale rzucają do akcji całodobowej, będącej sprawdzianem ludzkiej odporności”. (JAZ)