Informacja dot. POWODZI 2010 (galeria zdjęć)

Od  14 maja do  godz. 6,00 - 26.05. 2010 r.  strażacy  Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych  brali   udział  w   ok.  37.473 akcja ratowniczych,  związanych z likwidacją  skutków  powodzi. Obecnie  akcje  ratownicze  toczą  się  na  terenie  13  województw.

W działaniach ratowniczych  od 14 maja do 26 maja br. – (stan na godz. 6,00)  brało udział    122.459  strażaków,  w  tym 91.594 członków OSP.

Do działań zaangażowani zostali również strażacy spoza terenów   zagrożonych.

Działania  strażaków OSP i PSP  polegają  m.in. na:
-  ewakuowaniu ludzi i zwierząt z zalanych budynków i terenów,
-  pompowaniu wody z zalanych  terenów, piwnic, budynków  mieszkalnych i użyteczności publicznej,
-  monitorowaniu walów przeciwpowodziowych , rzek, zbiorników wodnych,
-  umacnianiu, uszczelnianiu  i  podwyższaniu wałów workami z piaskiem,
-  zabezpieczaniu  workami z piaskiem brzegów rzek, budynków, gospodarstw, -  usuwaniu  przecieków   i  zatorów  przy mostach ,
-  dowożeniu żywności dla ludzi i zwierząt itp.

W akcji  ratowniczej  pomagają również  ratownicy z: Czech, Niemiec, Francji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii. Rosja przysłała  sprzęt ratowniczy.

Członkinie i członkowie OSP biorą aktywny udział w zbiórce: darów, żywności  i pieniędzy  dla poszkodowanych.

Więcej informacji : www.kgpsp.gov.pl

Opracowała  Regina Rokita  (wg. danych KG PSP).

 

Akcja przeciwpowodziowa prowadzona w Gminie Nowe Brzesko, woj. małopolskieAutor zdjęć: dh Arkadiusz FULARSKI – Sekretarz Gminy Nowe Brzesko i Prezes ZOP Zw. OSP RP w Proszowicach