Informacja

projekt ”budowanie zintegrowanego systemu magazynowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórni Umundurowania Strażackiego w brzezinach w oparciu o wykorzystanie najnowszych e -technologii”
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3. E - Technologie dla przedsiębiorstw ”

 

ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego informuje, że ramach projektu:

„budowanie zintegrowanego systemu magazynowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórni Umundurowania Strażackiego w brzezinach w oparciu o wykorzystanie najnowszych e –technologii” Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.3. E - Technologie dla przedsiębiorstw

ogłasza przetarg nieograniczony na "Usługę bezpiecznych łączy VPN, punktów APN i instalację oraz utrzymanie". SIWZ i pozostałe dokumenty są do pobrania w siedzibie ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego, 95-060 Brzeziny, ul. Żeromskiego 3.

Jednocześnie ZOSP RP WUS informuje, że realizuje przetargi ograniczone na dostawę sprzętu i oprogramowania.

 

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”