Imprezy organizowane przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w ramach akcji "SOLIDARNOŚĆ POWODZIANOM"

Zapraszamy strażaków - członków Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w imprezach organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów WTC w ramach akcji „SOLIDARNOŚĆ POWODZIANOM”, która realizowana jest w czasie uroczystych obchodów XXX-lecia NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Zapraszamy do czynnego udziału w rajdzie oraz pomocy na trasie przejazdu.

Chęć pomocy Polakom dotkniętym skutkami tegorocznych powodzi zjednoczyła we wspólnej społecznej akcji NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Warszawskie Towarzystwo Cyklistów.

1. 31 sierpnia 2010 r. rozpocznie się Rajd Rowerowy „Gdańsk Warszawa Wspólna

Sprawa Solidarność Powodzianom”

Wiślanym Szlakiem wyruszy w okolicznościowym kilkudniowym rajdzie do Warszawy 11 rowerzystów. Będą wśród nich przedstawiciele „NSZZ Solidarność”, Ochotniczych Straży Pożarnych – na Was właśnie czekamy, WTC i inni wybrani rowerzyści. Do rogatek miasta odprowadzą ich podróżnik Marek Kamiński oraz inni pasjonaci rowerowi. Uczestnicy rajdu po drodze będą sypiać w remizach strażackich – liczymy na Was i żywić się „tym, czym dobrzy ludzie ich nakarmią”. Podczas postojów w wybranych miastach na trasie będziemy nagłaśniać akcję „SOLIDARNOŚĆ POWODZIANOM”, opowiadać o XXX-leciu Solidarności i pokazywać możliwości współpracy między naszymi organizacjami oraz propagować konkretne akcje. Chcemy maksymalnie zmobilizować potencjał dobrej woli Polaków, a w szczególności rowerzystów.


2. 5 września 2010 r. Warszawa – Gwiaździsty Przejazd Rowerowy Historycznym

Szlakiem Solidarności.

Odbędzie się przejazd rowerzystów szlakiem miejsc i wydarzeń związanych z historią „Solidarności” i demokratycznych przemian ustrojowych. Pojedziemy 2-ma trasami: 1-szą HUTNICZĄ i 2-gą TRAKTOROWĄ. Obydwa szlaki zakończą się na Placu Piłsudskiego uroczystym złożeniem kwiatów przy Krzyżu Papieskim i Grobie Nieznanego Żołnierza, podczas uroczystej zmiany warty o godz. 12:00. Z Placu Piłsudskiego rozpocznie się też ostatnia część rowerowej podróży z Solidarnością, OSP i WTC połączona z Pierwszym Warszawskim Przejazdem Rowerów Niekonwencjonalnych i Pierwszym Zlotem Rowerowe Baby. Wszyscy rowerzyści odbędą razem przejażdżkę do Parku Sowińskiego na Woli. Zakończeniem święta będzie piknik rodzinny w parku. Na trasę ostatniego odcinka trasą 3-cią SOLIDARNĄ poprowadzą nas ikony polskiego kolarstwa oraz inni znani sympatycy roweru.

Imprezom patronuje Fundacja „Dobra nadzieja” i Fundacja „Historia roweru i rozwoju kolarstwa w Polsce” w organizacji.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w rajdach prosimy o przesłanie wypełnionych kart zgłoszenia jak również o zaangażowanie się i pomoc na trasie przejazdu, szczególnie w miejscach planowanego postoju i noclegów.

Kontakt: Aleksander Korpin +48 662 776 805
Mirosław Sobek +48 722 100 005
Biuro WTC +48 22 622 05 08 +48 692 830 361 e-mail: sekretariat@wtc.org.pl

więcej informacji i formularze zgłoszeń do imprezy: www.wtc.org.pl