III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego

III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego odbył się 14 kwietnia 2012 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Na ogólną liczbę 78 delegatów w Zjeździe uczestniczyło 75, co stanowi 96,15 % frekwencji.

W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz krajowych Związku OSP RP oraz władz jego oddziałów:

- prezes ZG ZOSP RP – wicepremier RP Waldemar Pawlak,

- dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Jerzy Maciak,

- zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Wiesław Golański,

- redaktor Czasopisma „STRAŻAK” Agnieszka Boruszkowska,

- prezesi ZOP ZOSP RP woj. wielkopolskiego,

- ustępujące władze OW ZOSP RP.

 

GALERIA (foto I)

GALERIA (foto II)

Galeria (audio)

 

W Zjeździe uczestniczyli również jako goście licznie przybyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i firm:

- Eugeniusz Grzeszczak - wicemarszałek Sejmu RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,

- posłanki i posłowie na Sejm RP : Krystyna Łybacka, Bożena Szydłowska wiceprzewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków, Stanisław Kalemba, Tadeusz Tomaszewski -wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków,

- Andrzej Grzyb – europoseł,

- gen bryg. Wiesław Leśniakiewicz - komendant główny PSP,

- Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski,

- Marek Woźniak - marszałek Województwa Wielkopolskiego,

- Lech Dymarski - przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

- Wojciech Jankowiak - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,

- nadbyg. Wojciech Mendelak - wielkopolski komendant wojewódzki PSP,

- st. bryg. Grzegorz Stankiewicz Grzegorz - komendant Szkoły Aspirantów PSP,

- płk Konrad Stube – Wojewódzki Sztab Wojskowy,

- Tomasz Kayser - wiceprezydent Poznania,

- Stanisław Wachowiak - Kanclerz UAM,

- Andrzej Byrt - prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich,

- ks. Roman Kubicki - przedstawiciel Metropolity Poznańskiego, kapelan wielkopolskich strażaków,

- Marian Król - prezydent Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

- ppłk. Tadeusz Janowski - przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Rewizyjnej  – LOK,

- hm. Jarosław Rura – komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP,

- Zygmunt Leszczyński - były prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kaliszu,

- Janusz Wojciechowski - były prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie,

- Kazimierz Zgoła - były prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lesznie

- Przemysław Gonera - były prezes WFOŚiGW w Poznaniu,

- Józef Lorych - dyrektor WORD Leszno,

- Stanisław Piotrowski - dyrektor WORD Kalisz,

- Dorota Zagraba - dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach,

- Kamil Górecki - prezes Zarządu Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego,

- Wojciech Dutka - dyrektor ds. Handlu Zakładów „BEZALIN”  Bielsku Białej,

- Janusz Łakomiec - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Wielkopolskiego,

- Adam Pawłowski - redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”,

- Ryszard Ćwirlej - członek Zarządu Radio Merkury,

 

Przewodniczącym Zjazduzostał wybrany poseł Tadeusz Tomaszewski (pow. gnieźnieński). (posłuchaj)

 

Na sekretarzy powołanoJuliana Tomickiego (pow. koniński - ziemski), Leszka Chojnackiego (pow. grodziski).

 

Do Prezydium Zjazduwybrani zostali: Tadeusz Tomaszewski jw., Władysław Koliński (pow. koniński-ziemski), Zygmunt Lubieniecki (pow. ostrowski), Andrzej Michalak (pow. międzychodzki), Jacek Mostowy (pow. gostyński), Jerzy Solarczyk (pow. chodzieski).

 

Zgodnie z regulaminem Zjazd powołał następujące komisje:

Komisja Mandatowa

Andrzej Gierlach (subregion kaliski)

Andrzej Martin (subregion pilski)

Michał Stefański (subregion poznański)

Mieczysław Reszczyński (subregion leszczyński)

Wojciech Kowalczyk (subregion koniński)

 

Komisja Wyborcza

Grzegorz Wabiński (subregion leszczyński)

Henryk Wcisłak (subregion kaliski)

Leszek Orlewicz (subregion poznański)

Marian Molski (subregion pilski)

Mariusz Roga (subregion koniński)

 

Komisja Uchwał i Wniosków

Marek Wendt (subregion poznański)

Marian Graczyk (subregion leszczyński)

Michał Błażejewski (subregion kaliski)

Mirosław Opaluch (subregion pilski)

Robert Kropidłowski (subregion koniński) (posłuchaj)

 

Oprawę muzycznąZjazdu zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pruszków, pow. kaliski. Fotografowali Marcin Woźniak z OSP Czermin i Michał Nowak z OSP Kębłowo.

 

Odznaczenia i nagrody na Zjeździe

 

Odznaką Honorową OW ZOSP RP „Semper Vigilant”(wiecznie czuwający) odznaczony został:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- Radio „Merkury” – Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Poznaniu

 

Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowano:

Józefa Ćwiertnię - przewodniczącego Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

Stanisława Kalembę - posła na Sejm RP

Mieczysława Kikowskiego - wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie

Stefana Mikołajczaka - prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP (posłuchaj)

Łucję Prożalską - główną księgową Biura OW ZOSP RP.

 

Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano:

Lecha Dymarskiego - przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano:

Andrzeja Byrta - prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich

 

Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano:

RobertaDomżała - dziennikarza „Głosu Wielkopolskiego”

 

Odznaką Honorową OW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego „Semper Vigilant” (wiecznie czuwający) uhonorowano:

Waldemara Pawlaka – prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP (posłuchaj)

Wiesława Leśniakiewicza - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej

Wojciecha Jankowiaka - wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Jerzego Maciaka - dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP

Wiesława Golańskiego - zastępcę dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP

Władysława Kolińskiego - członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

Waldemara Kęsego - członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

Stanisława Piotrowskiego - dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu

Wiktora Spiżewskiego - byłego dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

Zenona Nowickiego - członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chodzieży

 

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 nadał Medal Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Rzeczypospolitej Polskiej im. gen. Stanisława Taczaka Medal „Wierni Tradycji” (posłuchaj)

 

W podziękowaniu za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieżyoraz za pomoc okazaną ZHP w jego pracy wychowawczej naczelnik ZHP odznaczył Oddział Wojewódzki ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa odznaczenie wręczył Jarosław Rura – komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP (posłuchaj)

 

Podczas III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Pan Adam Pawłowski redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego” ogłosił wyniki plebiscytuzorganizowanego wraz z Oddziałem Wojewódzkim ZOSP Województwa Wielkopolskiego. Czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego” zgłaszali kandydatury do tytułu: „Najpopularniejszego Wielkopolskiego Strażaka” oraz „Najpopularniejszą Wielkopolską OSP”.

 

Najpopularniejszą OSP okazała się Ochotnicza Straż Pożarna z Rychnowa gm. Blizanów, która zdobyła 3242 głosy. Drugie miejsce zdobyła OSP Pecna. Na tę OSP głosowało 1750 czytelników. Na miejscu trzecim uplasowała się OSP Zajączki z wynikiem 1097 głosów. Zwycięska OSP otrzymała nagrodę w wysokości 15 tys. złotych.

 

Najpopularniejszym wielkopolskim strażakiem wolą czytelników „Głosu Wielkopolskiego” został Druh Jan Maćkowiak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Na drugim miejscu znalazł się Druh Marian Adamski z Ochotniczej Straży Pożarnej Zajączki. Trzecie miejsce zajął Druh Szymon Manikowski reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną Łekno. Laureat pierwszego miejsca otrzymał od redakcji „Głosu Wielkopolskiego” komputer osobisty. (posłuchaj)

 

Sprawozdanie prezesa ZOW ZOSP RP Stefana Mikołajczaka podczas III Zjazdu (posłuchaj)

Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP Ignacego Łososia(posłuchaj)

Sprawozdanie przewodniczącego Sądu Honorowego OW ZOSP RP Józefa Ćwiertni(posłuchaj)

Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Mandatowej Michała Stefańskiego

 

Wystąpienia Gości Zjazdu:

- Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski (posłuchaj)

- Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego (posłuchaj)

- Bożena Szydłowska – posłanka na Sejm RP (posłuchaj)

- Stanisław Kalemba – poseł na Sejm RP (posłuchaj)

- Tomasz Kayser – wiceprezydent Poznania (posłuchaj)

- Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP, wiceprezes ZOW ZOSP RP (posłuchaj)

- gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny PSP (posłuchaj)

- Andrzej Grzyb – poseł do Parlamentu Europejskiego (posłuchaj)

- Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego (posłuchaj)

- Waldemar Pawlak – Prezes ZG ZOSP RP (posłuchaj)

- ppłk. Tadeusz Janowski – wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Komisji Rewizyjnej LOK (posłuchaj)

 

Zjazd podjął następujące uchwały:

Uchwała nr 1w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z działalności Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiemu ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr 2w sprawie powołania w skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr 3w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr 4w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz ich wyboru.

Uchwała nr 5w sprawie określenia liczby członków Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz ich wyboru.

Uchwala nr 6w sprawie wyboru delegatów na XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP

Uchwała nr 7w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017.

 

Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał Mirosława Opalucha (posłuchaj)

Skład nowego Zarzadu OW ZOSP RP na kadencję 2012-2017 (wejdź)

 

Zarząd na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się wyłaniając nowe Prezydium. Na czele Zarządu ponownie stanął Stefan Mikołajczak. Wiceprezesami zostali wybrani: Grabowski Krzysztof (subregion kaliski), Grzeszczak Eugeniusz (subregion koniński), Kacprzak Andrzej (subregion pilski), Kamiński Ryszard (subregion poznański), Marszałek Grzegorz (subregion leszczyński). Skład nowego Prezydium ZOW (wejdź)

 

Skład Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP na lata 2012-2017 zatwierdzony na III Zjeździe. Komisja na piewszym posiedzeniu ukonstytuowała się i dokonała wyboru przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza (wejdź)

 

Skład Sądu Honorowego OW ZOSP RP na lata 2012-2017 zatwierdzony na III Zjeździe. Sąd na piewszym posiedzeniu ukonstytuował się i dokonał wyboru przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza (wejdź)

 

Lista delegatów wybranych jako przesdatwiciele OW ZOSP RP na XIII Zjazd Krajowy Związku OSP RP:

Błażejewski Michał - powiat kępiński

Chojnacki Leszek - powiat grodziski

Gradecki Zbigniew - powiat turecki

Grzeszczak Eugeniusz - powiat słupecki

Kikowski Mieczysław - powiat pleszewski

Koliński Władysław - powiat koniński ziemski

Kropidłowski Robert - powiat kolski

Król Kazimierz - powiat kościański

Kubiak Ryszard - powiat poznański.

Kuraszkiewicz Andrzej - powiat wągrowiecki

Lubieniecki Zygmunt - powiat ostrowski

Marszałek Grzegorz - powiat gostyński

Martin Andrzej - powiat złotowski

Nosal Krzysztof - powiat kaliski

Stefański Michał - powiat wrzesiński

Tomaszewski Tadeusz - powiat gnieźnieński

Wolniczak Stanisław - powiat leszczyński

Woropaj Adam - powiat szamotulski

Wybierała Jacek - powiat krotoszyński

 

Opr. OW ZOSP RP, 17.04.2012 r.