III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Starogardzie Gdańskim

Dnia 10.12.2011r. w sali remizy OSP w Smętowie Granicznym odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Starogardzie Gdańskim.

W zjeździe uczestniczyli: Wiceprezes ZG ZOSP RP – dh Zygmunt Tomczonek, Wiceprezes ZW ZOSP RP w Gdańsku  - dh Józef Czapiewski, Dyrektor Biura ZW ZOSP RP w Gdańsku – dh Grzegorz Pladzyk, Zastępca Komendanta Powiatowego w Starogardzie Gdańskim – st. kpt. Dariusz Żywicki, Senator RP – Andrzej Grzyb, Prezydent Starogardu Gdańskiego – Edmund Stachowicz oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu starogardzkiego.

Pani Wójt Zofia Kirszenstein , jako gospodarz gminy w której odbywa się zjazd przedstawiła prezentację multimedialną na temat walorów historyczno – turystycznych naszej gminy oraz zaprezentowała szereg wykonanych inwestycji, które przyczyniają się  do rozwoju gminy i poprawy jakości życia naszych mieszkańców.

Zebrani goście podziwiali z zachwytem nową strażnice oraz serdecznie gratulowali Pani Wójt determinacji w dążeniu do powstania nie tylko tego obiektu, ale również do prężnego rozwoju gminy.

Zjazd przebiegał w miłej i spokojnej atmosferze. Członków  nowego zarządu wybrano jednogłośnie.

Skład  Zarządu prezentuje się następująco:

1. Prezes – dh Wiesław Wrzesiński,

2. Wiceprezes – dh Andrzej Grzyb

3. Wiceprezes – dh Kazimierz Chyła

4. Wiceprezes – dh Krzysztof Trawicki

5. Sekretarz – dh Jolanta Czyryk

6. Skarbnik – dh Krzysztof Friedrich

7. Członek Prezydium – dh Stanisław Połom

8. Członek Prezydium – dh Roman Gradulewski

9. Członek Prezydium – dh Łukasz Zblewski

Pozostali członkowie:  dh ks. Stefan Rogowski, dh Zbigniew Jaszczerski, dh Sławomir Mikulski,

dh Jerzy Szweda, dh Wojciech Andrearczyk, dh Jerzy Krzemiński, dh Tadeusz Gwizdała,

dh Klemens Engler, dh Jacek Ciara, dh Henryk Kinowski, dh Roman Glanert, dh Henryk Jankowski, 

dh Krzysztof Karaszewski, dh Zofia Kirszenstein, dh Wiesław Ufniarz, dh Sławomir Głąb, dh Jerzy Kłos, dh Piotr Sumczyński, dh Adam Becker, dh Kamil Szynwelski, dh Piotr Wyrzykowski,

dh Ryszard Polakowski, dh Ryszard Muszyński, dh Waldemar Kropidłowski, dh Sławomir Czechowski, dh Tadeusz Lange, dh Antoni Chyła, dh Janusz Urban, dh Roman Tomczak.

Na zakończenie zebrani goście i delegaci złożyli wybranemu zarządowi gratulacje oraz życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.