Gwiazdy Wielkopolski. Poprzyj projekt strażacki

Uprzejmie informujemy, że projekt realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczka w partnerstwie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Gminami: Budzyń, Czerwonak, Kórnik, Luboń i Skoki

pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG –etap I”,

bierze udział w Konkursie pn. Gwiazdy Wielkopolskie na najciekawsze projekty realizowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Głos na nas o co bardzo prosimy można oddać pod adresem:
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/gwiazdy_wielkopolskie/

zakładka Gwiazdy Wielkopolski, pozycja nr 33 „Ograniczyć negatywne skutki pożaru”

lub klikając bezpośrednio na link:
Poznań, Ograniczyć negatywne skutki pożaru
.

Organizator Konkursu zastrzega, iż uczestnik głosowania może oddać jeden głos oraz że jeden głos może być oddany z jednego adresu IP.

Więcej informacji o naszym projekcie można znaleźć na stronie:

http://www.zosprp.poznan.pl/strona2.php

Dziękujemy.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP
Województwa Wielkopolskiego
im. generała Stanisława Taczaka
ul. Norwida 14, 60-867 Poznań