"Pracowania Orkiestry Strażackiej" w Kłomnicach

12-13 października odbyły się pierwsze warsztaty projektu "Pracowania Orkiestry Strażackiej", realizowanego przez Związek OSP RP w ramach FIO 2019. Gospodarzem wydarzenia była Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kłomnice (pow. częstochowski) oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach. 

W warsztatach wzięło udział aż 60 członków kadr artystycznych i zarządzających w strażackich orkiestrach, podzielonych na dwa panele. Zajęcia z prowadzenia próby w amatorskiej orkiestrze z udziałem kłomnickiej orkiestry prowadził Tomasz Labuń - dyrygent Orkiestry Symfonicznej Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego oraz Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW.

Zajęcia ze źródeł finansowania orkiestry prowadził duet ekspertów portalu ngo.pl - Monika Chrzczonowicz i Krzysztof Śliwiński. 

Kapelmistrzowie orkiestr pracowali głównie nad próbą z trzema polskimi utworami - Duch Przygody (komp. Karol Pyka), Marsz Bohaterski (komp. Tomasz Labuń) i Marsz z Fasonem (komp. Jacek Cielibała). Praca z orkiestrą opierała się gównie nad dynamiką, interpretacją, artykulacją jak też techniką dyrygowania.

Najważniejszym punktem warsztatów dla kadry zarządzającej było prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego przez orkiestry.

Wielkie podziękowania kierujemy do gospodarzy z Kłomnic za ciepłe przyjęcie i wspaniałą organizację. 

Już w listopadzie kolejne warsztaty w ramach projektu. Więcej informacji pod linkiem http://www.zosprp.pl/?q=content/pracownia-orkiestry-strazackiej-2019-2020 

Zachęcamy również do zgłaszania się do przyjęcia warsztatów projektu w 2020r.