DZIEŃ STRAŻAKA-OCHOTNIKA I XIX WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR OSP W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM

W dn. 11 czerwca 2017 r., przy pięknej pogodzie i licznie zgromadzonej publiczności, w Busku-Zdroju odbyły się zorganizowane po raz pierwszy wojewódzkie uroczystości „Dzień Strażaka-Ochotnika” połączone z XIX Wojewódzkim Przeglądem Orkiestr OSP.

Organizatorem imprezy był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, a współorganizatorami Starosta Powiatu Buskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św., następnie nastąpił przemarsz 34 pocztów sztandarowych i 6 kompanii honorowych do Parku Zdrojowego, gdzie po odegraniu Hymnu Związku OSP RP dowódca uroczystości złożył raport, a Prezes ZOW – dh Mirosław Pawlak dokonał przeglądu pododdziałów.

Przy dźwiękach Hymnu Państwowego nastąpiło podniesienie na maszt flagi państwowej.

Po przywitaniu gości przez Starostę Buskiego, jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego, zasłużeni druhowie zostali odznaczeni Złotymi Znakami Związku i Medalem Honorowym im. B. Chomicza.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Robert Sabat, Starostowie, Komendanci Powiatowi PSP, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. świętokrzyskiego.

Kompanie honorowe wystawiły powiaty: kielecki (kompanię OSP i MDP), kazimierski, pińczowski i staszowski oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego z uczniów klas mundurowych.

Grała Orkiestra OSP Krasocin.

 

Po zakończeniu uroczystości kompania honorowa ZDZ zaprezentowała pokaz musztry paradnej, a OSP Ćmińsk pokaz ratownictwa technicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój dokonał otwarcia XIX Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr OSP.

W przeglądzie udział wzięło 6 orkiestr OSP (Bodzentyn, Daleszyce, Dobromierz, Krasocin, Pińczów, Wiślica), które zaprezentowały się publiczności podczas przemarszu oraz w koncercie konkursowym (każda orkiestra wykonała po 3 utwory).

Zwycięzcą przeglądu została Orkiestra OSP Krasocin wraz z towarzyszącą jej grupą taneczną „Aplauz”, która zachwyciła licznie zgromadzoną w Parku Zdrojowym publiczność.

Miejsce drugie przypadło Orkiestrze OSP Wiślica, a miejsce trzecie Orkiestrze OSP Daleszyce.

W uroczystości uczestniczyło ok. 700 strażaków i członków orkiestr.