Dzień Strażaka 2020

Obchody Dnia Strażaka 2020 rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin o godzinie 7:00 rano w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie znajdują się relikwie patrona strażaków Świętego Floriana.

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii nabożeństwo zostało zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą uczestników.

W uroczystości brała udział kadra kierownicza Zarządu Głównego ZOSP RP i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego, Komendy Głównej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Po mszy świętej druh Waldemar Pawlak oraz Komendant Główny PSP Andrzej Bartkowiak w asyście strażaków uroczyście złożyli wieniec przy tablicy upamiętniającej strażaków poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny oraz tych, którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

We mszy świętej udział wzięli:
 1. druh Waldemar Pawlak – Prezes ZG ZOSP RP,
 2. nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP,
 3. gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz – Wiceprezes ZG ZOSP RP,
 4. druh Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu ZOSP RP woj. mazowieckiego,
 5. druh Adam Nowak – Członek Prezydium ZG ZOSP RP,
 6. druh Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor ZW ZOSP RP,
 7. nadbryg. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 8. st. bryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 9. bryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 10. bryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
 11. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 12. nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,
 13. st. bryg. Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,
 14. st. bryg. Leszek Smuniewski – Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy.

O godzinie 10:00 z okazji Dnia Strażaka odbyło się uroczyste złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Podczas tej krótkiej, skromnej uroczystości wieńce złożyli: przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Prezesem Zarządu Głównego druhem Waldemarem Pawlakiem, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, któremu towarzyszyli zastępcy, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wraz z Sekretarzem Stanu Maciejem Wąsikiem.

Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej