Dzień Papieski

Od dwudziestu lat w sposób szczególny październik przypomina nam wybitnego Polaka Świętego Jana Pawła II. Tyle lat liczy sobie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która koordynuje coroczne obchody Dnia Papieskiego, przypadającego w niedzielę poprzedzającą dat wyboru Papieża – Polaka w 1978 roku. Decyzją Episkopatu Polski corocznie Dzień ten ma myśl przewodnią wynikającą z nauczania Ojca Świętego.

Tegoroczny – XX Dzień Papieski – przypada 11 października. Jego hasło w szczególny sposób odzwierciedla duchowe zawołanie - TOTUS TUUS – „Cały Twój” wyraża głębokie przywiązanie do kultu Matki Boskiej.

W polskim życiu duchowym, szczególne miejsce zajmuje Matka Boska Częstochowska, ale wciąż trwa więź z Matką z Ostrej Bramy, okazałe Sanktuarium gości Matkę Bożą Licheńską. Nasz kraj jest ściśle związany z kultem Królowej Polski. W licznych sanktuariach, parafiach i przy przydrożnych figurkach swe podziękowania i prośby składają wierni w potrzebie.

W Ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Dnia Papieskiego gości też Związek OSP RP. Szczycimy się bogatym dorobkiem, tradycją, rozwiniętym amatorskim ruchem artystycznym. Nasza propozycja uświetnienia tego Dnia to uroczysta oprawa mszy świętych w swoich parafiach: w mundurze, ze sztandarem, z orkiestrą, zespołem wokalnym. Potwierdzamy nasz szacunek do narodowych tradycji. Inicjatywy w tym zakresie są realizowane w OSP i Związku od lat: koncerty w Wadowicach, Licheniu a także liczny udział w uroczystościach głównie w maju i październiku. Tegoroczne przesłanie jest szczególnie bliskie strażakom pielgrzymującym od lat na Jasną Górę, do Ostrej Bramy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lichenia i do setek bliższych swym miejscowościom miejsc kultu.

Dołączmy w październikowych dniach: 11, 16, 22 czy w dowolnie uzgodnionym terminie do tego święta. W trudnych miesiącach pandemii pamiętać należy o wszystkich warunkach bezpieczeństwa, ale tym bardziej potrzeba nam poczucia więzi, wspólnoty, trochę święta od trudnej rzeczywistości.

Ma to znaczenie również dlatego, że w tych październikowych dniach Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzi zbiórkę środków na fundowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, głównie ze wsi i małych miejscowości, środowisk tak bliskich Druhnom i Druhom. Wspólnym wysiłkiem możemy pomóc tym, którym jest jeszcze trudniej, by zrealizować swe marzenia, wykorzystać swe uzdolnienia, umiejętności dla czynienia życia piękniejszym.

Organizatorzy Dnia Papieskiego zapraszają też do udziału w Ogólnopolskim Wirtualnym Biegu Papieskim 2020. Jest to propozycja dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej. Informacje można uzyskać poda adresem: biegpapieski@dzielo.pl tel. 500-226-908.

Inicjatywa ta przypomina nam, że świętujemy w tym roku setną rocznicę urodzin naszego Rodaka Świętego Jana Pawła II. Proponujemy skorzystanie również z propozycji przygotowanych przez innych członków Ogólnopolskiego Komitetu Dnia Papieskiego.

Centrum Myśli Jana Pawła II zachęca do skorzystania z wystawy przygotowanej z tej okazji, informacje na stronie: www.centrumjp2.pl/nadzodzinyjp2 (kontakt pod adresem: narodzinyjp2@centrumjp2.pl).

Doceniamy wrażliwość, kreatywność i pomysłowość strażaków ochotników, a także liczne spotkania ze świętym Janem Pawłem II, strażackie uroczystości ku czci naszego Wielkiego Rodaka, dlatego zachęcamy do zainteresowania się trwającą akcją „Dar na stulecie”.

Główną ideą  projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym, i edukacyjnym, to obszary działań w ramach których każdy może przyłączyć się do tego projektu.

Koordynator projektu Jan Jaśkowiak

dar@tertio.pl

Materiał o projekcie:

https://www.youtube.com/watch?v=iVXm141Q_os

Spot:

https://www.youtube.com/watch?v=5Jym11kjwJI

Tekst: Leonarda Bogdan