Druhowie z OSP w Sulęczynie wyróżnieni przez Fundację im Hanki Bożyk

W dniu 9 lutego br. w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród za uratowanie życia ludzkiego przyznanych przez Kapitułę Fundacji im. Hanki Bożyk „Pogotowie Ratunkowe – dlaczego nie zdążyło?”.

W tym roku do kapituły wpłynęły 23 wnioski. Wyróżnienia przyznano strażakowi państwowej straży pożarnej starszemu kapitanowi Pawłowi Kasperkowi z Lublina, policjantowi sierżantowi sztabowemu Arturowi Nicponiowi z Piły oraz dwóm Druhom Robertowi Roda oraz Kamilowi Sylka z OSP w Sulęczynie. Wszyscy wyróżnieni otrzymali okolicznościowe medale, dyplomy i nagrodę pieniężną. Nasi druhowie zostali ponadto wyróżnieni listami gratulacyjnymi oraz upominkiem od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP  Druha Waldemara Pawlaka, w imieniu którego na ceremonii wystąpił Członek ZG ZOSP RP Dh Zbigniew Kaliszyk. Podczas ceremonii naszym druhom towarzyszyli również Druhowie Andrzej Roda, Komendant Gminny ZOSP RP w Sulęczynie oraz Edmund Kwidziński Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa pomorskiego. 

Nagrodzeni Druhowie w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, podczas gwałtownej burzy, przedostali się przez powalone drzewa do zniszczonego domku letniskowego, w którym przebywały 2 ranne osoby. Z narażeniem własnego życia i zdrowia przetransportowali je do OSP w Sulęczynie, skąd zostały odwiezione do szpitala.

Jak podkreślono podczas uroczystości: na wyróżnienie zasługuje postawa obu strażaków, którzy pomimo szalejącej burzy, łamiących się drzew przynieśli ratunek uwięzionym ludziom. Bez tej pomocy ich życie było zagrożone.

Dołączamy się do gratulacji dla wyróżnionych Druhów.