Dane statystyczne KG PSP dotyczące interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP) w 2009 roku

Według  wstępnych danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  w 2009 roku strażacy zawodowi i ochotnicy  uczestniczyli  ogółem w  417.923  akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

W tym  akcji  przy :

  • pożarach  było 147.946 (np. rolnictwo 31.750, obiekty  mieszkalne 25.293, lasy 8.017),
  • miejscowych zagrożeniach 253.668  (np. komunikacja drogowa 53.706, silne wiatry 27.873, opady deszczu 22.187, opady śniegu 10.742),
  • oraz wyjazdów do  fałszywych alarmów 16.309.

Zdj. Sławomir Jędrysek, OSP Pcim

Opr. R. Rokita