62 Zgromadzenie Delegatów Niemieckiego Związku Straży Pożarnych

W dniach 26-27 listopada br. w Berlinie miało miejsce 62. Zgromadzenie Delegatów Niemieckiego Związku Straży Pożarnych, które jest najwyższym organem Związku Straży Pożarnej Republiki Federalnej Niemiec. W zgromadzeniu DFV uczestniczyło 160 delegatów ze wszystkich landów Niemiec reprezentujących ok. 1 milion niemieckich strażaków ochotników.

W trakcie zgromadzenia miało miejsce m.in. podsumowanie dotychczasowej 5-letniej kadencji władz, zatwierdzenie zadań do realizacji na kolejną kadencję, podziękowanie ustępującemu Hansowi-Peter Krögerowi - Prezesowi DFV pełniącemu funkcje od 2003 r., wybór nowych władz Związku DFV oraz nabożeństwo ekumeniczne.

Zwiazek OSP RP reprezentowała Teresa Tiszbierek – wiceprezes, która w imieniu władz Związku OSP RP przekazała na ręce nowego Prezesa DFV – Hartmunda Ziebst nadany przez Zarząd Główny Związku OSP RP „Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa” dla Niemieckiego Związku Straży Pożarnych.

Jako wyraz podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę ustępujący Prezes DFV Hans-Peter Krӧger odznaczony został w imieniu Związku OSP RP „Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa” i wręczony mu został pamiątkowy hełm strażacki.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy polskim i niemieckim Związkiem Straży Pożarnych rozwija się bardzo efektywnie, szczególnie w zakresie współpracy i wymiany młodzieżowych drużyn pożarniczych realizowanych w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, realizacji wspólnych corocznych seminariów dla opiekunów mdp i innych partnerstw pomiędzy naszymi związkami i ochotniczymi strażami pożarnymi.

W Zgromadzeniu Delegatów DFV jako zaproszeni goście uczestniczyli również przedstawiciele innych europejskich związków pożarniczych z Tore Erikssonem Prezydentem CTIF na czele a byli to m.in. przedstawiciele z: Austrii, Luksemburga, Francji, Holandii i Czech.

W trakcie wystąpień Federalny Minister Spraw Wewnętrznych Pan Thomas de Maiziere podziękował Hans-Peter Krögerowi w imieniu rządu federalnego za jego „nadzwyczajne zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej Republiki Federalnej Niemiec i Związku DFV”, natomiast sam Hans-Peter Krӧger dziękując za dotychczasową pracę zwrócił się do delegatów i w imieniu całego Niemieckiego Związku Straży Pożarnych podziękował Związkowi OSP RP stawiając nasze dotychczasowe kontakty za przykład dobrej sąsiedzkiej współpracy.

 

Zdjęcia: www.feuerwehrverband.de