16. Polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP 12-16.10.2016 r

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Deutsche Jugendfeuerwehr (niemiecką organizacją skupiającą Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze) organizuje w dniach 12-16 października 2016 r. polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP. Tegoroczne seminarium odbędzie się w Neubrandenburg na terenie Pojezierza Meklemburskiego. Celem seminarium jest podniesienie jakości spotkań MDP, pomoc w nawiązaniu współpracy, wymiana doświadczeń, przekazanie informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest animacja językowa jako jedna z form pracy z dziećmi i młodzieżą (nie tylko podczas spotkań polsko-niemieckich, ale przede wszystkim jako forma integracji).

Do udziału w seminarium zapraszamy opiekunów MDP, którzy są zainteresowani poznaniem nowych form pracy z młodzieżą i są otwarci na nowe doświadczenia. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego. Gospodarze zapewniają opiekę tłumaczy.

Proszę o przesłanie wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia wyłącznie mailem na adres:
monika.karlowicz@zg.zosprp.pl do 23 września br.
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników z jednej OSP może uczestniczyć w seminarium tylko 1 osoba (opiekun MDP). Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w takich spotkaniach.

Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszt dojazdu do miejsca zbiórki i powrotu do domu. Miejsce zbiórki zostanie określone po zebraniu grupy. Wstępnie brane są pod uwagę dwa miasta: Szczecin lub Poznań, w zależności od składu grupy.

Seminarium zostało dofinansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (www.pnwm.org)

Karta uczestnika
Program seminarium