15 profesjonalnych pił spalinowych do drewna marki STIHL dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa pomorskiego

Związek OSP RP za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku przekazał 15 profesjonalnych pił spalinowych do drewna marki STIHL dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa pomorskiego. 
Łącznie dla OSP biorących udział w akcji przekazano 30 profesjonalnych pilarek do drewna.

Zarząd Wykonawczy Związku wystąpił również z prośbą do Prezesa Zarządu firmy STIHL Polska Pana Tomasza Cichońskiego o przekazanie materiałów eksploatacyjnych do pilarek: prowadnic, łańcuchów i komplet pilników dla OSP biorących udział w usuwaniu skutków nawałnic.

Apel spotkał się z pozytywną odpowiedzą firmy STIHL Polska, w efekcie do OSP przekazano łącznie 37 zestawów: 
- 15 dla OSP z kujawsko - pomorskiego 
  (w zestawie prowadnica+3 łańcuchy) 
- 22 dla województwa pomorskiego 
  (w zestawie prowadnica+2 łańcuchy + komplet pilników)

Zdj. OW ZOSP RP w Gdańsku