10 września 2017 r. - Uroczystości Inaugurujące Strażackie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

W niedzielę 10 września 2017 r., w łączności z obradującym dzień wcześniej XIV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP miały miejsce uroczystości inaugurujące Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski pod Honorowym Patronatem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Świątyni Opatrzności Bożej – wotum narodu Polskiego, celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. bp. Wiesława Lechowicza.

Uroczystość swoim udziałem zaszczycili między innymi: Druh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, druh Marek Adam Komorowski – Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP, Pan Ludwik Rakowski – Burmistrz Wilanowa oraz Pan Piotr Gaweł – Prezes Centrum Opatrzności Bożej.

W obchodach udział wzięli również laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, na co dzień dokumentujący żywą historię w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz poczty sztandarowe, ze sztandarem Zarządu Głównego ZOSP RP na czele.

Po uroczystej Mszy Świętej, na schodach Świątyni rozpoczął się koncert Orkiestr i Zespołów Wokalnych pod hasłem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

W koncercie wystąpiło 1500 wykonawców z 28 orkiestr strażackich oraz 20 zespołów artystycznych z całego kraju.

Prowadzącym koncert był ks. prof. Kazimierz Szymonik, dyrygentem koncertu orkiestr był druh Marian Chmielewski – Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, zespołami artystycznymi i chórami dyrygował Pan Bolesław Kurek, natomiast układy taneczne przygotowała Pani Dorota Spandel.

Po koncercie nastąpiła Parada Orkiestr i Zespołów ulicami Wilanowa,
w kierunku Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego na warszawskim Wilanowie.

Na dziedzińcu pałacu orkiestry i zespoły miały okazję do występów, którym przysłuchiwało się grono mieszkańców Warszawy oraz strażaków z różnych regionów Polski.

Uroczystości w sposób oficjalny rozpoczęły strażackie Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w które w roku 2018 włączą się Ochotnicze Straże Pożarne z całego kraju.

Tekst: A.Nowak

Zdj.: Redakcja "Strażak"