Dobre praktyki w orkiestrach dętych

Miło nam poinformować, że Bartłomiej Robak – sekretarz Komisji ds. Kulturalno-Oświatowych Związku OSP RP opracował poradnik „Dobre praktyki w orkiestrach dętych”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacja wydana jest w formie elektronicznej do pobrania poniżej. Zachęcamy do lektury i inspiracji w swojej pracy z orkiestrami strażackimi!

Dobre praktyki w orkiestrach dętych.

Nowy Komendant Główny Państwowej Straży Pozarnej.

Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 5 grudnia bryg. Andrzeja Bartkowiaka na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiana dla OSP w składaniu CIT- 8 - można składać w formie papierowej - nie potrzebny jest już podpis kwalifikowany

Art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) wprowadza zmiany w art. 27a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczące składania zeznania CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podst. art. 17 pkt. 1 w postaci papierowej do Urzędu Skarbowego.

"Pracowania Orkiestry Strażackiej" w Warszawie

16-17 listopada odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Pracowania Orkiestry Strażackiej”. Tym razem osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków finansowych dla swoich orkiestr szkoliły się w biurze Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie na ul. Oboźnej.

Zaproszenie do pełnienia roli gospodarza Przeglądów Regionalnych Orkiestr Dętych OSP w 2020r.

Zapraszamy do zgłaszania się chętne Orkiestry OSP/gminy/miasta/powiaty/instytucje/organizacje do pełnienia roli gospodarzy XXVI Regionalnych Przeglądów Orkiestr OSP w 2020r. Przeglądy mają charakter ogólnopolski. Są ostatnim etapem eliminacji do Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr OSP.
Zamiarem Związku OSP RP jest powiązanie tych prestiżowych wydarzeń ściślej ze środowiskami lokalnymi, szczególnie w których działają Orkiestry strażackie. Wynika to z dobrych doświadczeń przy organizacji przeglądu w Lidzbarku w 2018r. oraz warsztatów w latach 2016-2017, 2019.

Wizyta gruzińskiej delegacji w siedzibie ZOSP RP

W środę, 20 listopada, siedzibę Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odwiedziła grupa gruzińskich wolontariuszy przebywająca w Polsce z wizytą studyjną w ramach projektu „Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego” zorganizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM) i Fundację Liderzy Przemian (FLP) przy patronacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

PROSIMY O SKŁDANIE OFERT Na program do rozliczania PIT-ów za rok 2019 dla organizacji OPP

  1. Wprowadzony na sztywno nr KRS z tytułu wpłaty 1% podatku dla naszej organizacji.
  2. Obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 oraz załączniki.
  3. Wersja On-Line do wypełnienia przez Internet oraz wersja programu wymagająca instalacji.
  4. Statystyki pokazujące liczbę pobrań i uruchomień programu PIT.

Oferty prosimy składać do 15.11.2019 na adres: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1
lub emailem : zg@zosprp.pl

18. polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP w Dreźnie

W dniach 16-20 października 2019 r. w Dreźnie odbyło się kolejne, już 18 polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało „Zmiany klimatyczne i strukturalne w pracy z młodzieżą”.

Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – stowarzyszenie, organizacja OPP z siedzibą: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych dokumentacji z tych czynności zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395).

"Pracowania Orkiestry Strażackiej" w Kłomnicach

12-13 października odbyły się pierwsze warsztaty projektu "Pracowania Orkiestry Strażackiej", realizowanego przez Związek OSP RP w ramach FIO 2019. Gospodarzem wydarzenia była Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kłomnice (pow. częstochowski) oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

Czy to może się powtórzyć?

70 lat temu władze państwa odebrały ochotniczym strażom pożarnym samorządność i niezależność, podporządkowując je całkowicie komendom straży zawodowych. Na ich rzecz przejmowane były siedziby i sprzęt OSP. W remizach rozbudowywano struktury PZPR, a władze ochotniczych straży były wyznaczane przez komitety partyjne.

Co grozi OSP?

Czy OSP zostaną wcielone do obrony cywilnej? Co z remizami, samochodami i sprzętem, które są własnością ochotniczych straży?
Rozmowa z Krystyną Skowrońską, posłanką na Sejm RP mijającej kadencji, byłą przewodniczącą Komisji Finansów Publicznych i Poselskiego Zespołu Strażaków.

Upaństwowią OSP?

Wypłynęły informacje, że trwają prace nad ustawą o ochotniczych strażach pożarnych. Dlaczego odbywa się to w tajemnicy, bez konsultacji ze strażakami ochotnikami i reprezentującym je Związkiem OSP RP? Czy prawdą jest, że po wyborach PiS planuje upaństwowienie OSP i ich mienia? Takie pytania padały podczas konferencji prasowej 18 września w Sejmie z udziałem przedstawicieli Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i reprezentantów trzech opozycyjnych ugrupowań politycznych.

Czy PiS chce upaństwowić Ochotnicze Straże Pożarne i ich mienie?

Konferencja prasowa: "Czy PiS chce upaństwowić Ochotnicze Straże Pożarne i ich mienie? Tajne prace nad ustawą o OSP?"

XIX Dzień Papieski 13.10.2019

Zbliża się kolejny Dzień Papieski. Głównym jego organizatorem jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zachęcamy ochotnicze straże pożarne, młodzieżowe drużyny pożarnicze, orkiestry i zespoły OSP do włączenia się w jego obchody poprzez udział w Mszy Świętej (np. ze sztandarem), oprawę muzyczną nabożeństw, organizowanie okolicznościowych koncertów w swoich miejscowościach.

Zgłoszenia na warsztaty z pozyskiwania środków zewnętrznych

Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicielu kadr strażackich Orkiestr dętych do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Związek OSP RP w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji o projekcie w zakładce Pracownia Orkiestry Strażackiej 2019-2020.

82 mln złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. MSWiA ogłosiło nowy nabór. Wnioski można składać do 1 października

Z puli 82 mln zł, do rozdysponowania w tym roku, pozostało jeszcze około 10 mln zł. MSWiA ogłosiło nowy nabór. Wnioski można składać do 1 października.

Dają, czy odbierają?

Ile państwo zabrało ochotniczym strażom pożarnym w ostatnich latach?
Czy większość OSP nie otrzymała środków z firm ubezpieczeniowych, którymi od trzech lat zarządza komendant główny PSP?
Jak wiele ochotniczych straży zdąży złożyć wniosek o przedwyborczą dotację i dlaczego władza popędza strażaków ochotników?