Kiry 2016

W dniach od 30stycznia do 1 lutego 2016 r. w ośrodku szkoleniowo- wypoczynkowym ZOSP RP w Kościelisku – Kirach odbyły się warsztaty szkoleniowe dla strażaków ochotników dot. koordynacji prowadzenia działań ratowniczych, m.in. w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczenia logistycznego podczas zawodów w sportach pożarniczych oraz innych uroczystości i imprez.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Czerna

30 stycznia 2016 r. we wsi Czerna gm. Krzeszowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze tutejszej ochotniczej straży pożarnej. OSP liczy 65 osób (w tym członkowie orkiestry dętej). Do swej dyspozycji strażacy mają nowoczesną remizę z 60 miejscami hotelowymi. W 2015 r. otrzymali nowy samochód strażacki - średni wóz terenowy.

21 samochodów w ręce OSP

31 stycznia b.r. w siedzibie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, z udziałem druha Waldemara Pawlaka prezesa ZG ZOSP RP, odbyło się uroczyste przekazanie ochotniczym strażom pożarnym z woj. małopolskiego 21 samochodów,w tym 13 wozów średnich i 8 lekkich. Łączna wartość samochodów to ok. 9 600 000zł. Na zakup tych samochodów złożyły się fundusze gminne oraz dofinansowanie za pośrednictwem ZG ZOSP RP ze środków MSW i NFOŚiGW a także wsparcie finansowe z WFOŚiGW.

"Ognisty Ratownik – Gorąca Krew"

2 stycznia 2016 r. rozpoczęła się XI edycja Ogólnopolskiego Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Program ma na celu organizację przez strażaków akcji honorowego oddawania krwi przeznaczonej do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Dziękujemy za X zakończonych edycji i zapraszamy po raz jedenasty do wspólnego działaniaw tej szlachetnej, humanitarnej idei.

Mistrzowie w złocie

W gminie Kawęczyn świętowano dwudziestolecie uprawiania pożarniczego sportu według regulaminu CTIF. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak pogratulował wszystkim, którzy przez ten czas angażowali się w sportowy rozwój strażackiej młodzieży i dorosłych.

"Wójt roku 2015"

Związek OSP RP jak co roku objął patronatem ogólnopolski konkurs „WÓJT ROKU 2015”. Konkurs od wielu lat organizowany jest przez Program 1 Telewizji Polskiej SA.
Zachęcamy wszystkich strażaków do zgłoszenia Wójtów do udziału w konkursie, który jest doskonałą okazją do promocji dokonań samorządowców, a także wsparcia jakiego udzielają ochotniczym strażom pożarnym.

Samorządowy Program pomocy finansowej dla gmin/miast dot. zakupu nowych samochodów rat.gaśn. dla woj. mazwowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o uruchomieniu samorządowego programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2016”.

VII Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 29.02.2016 roku

Związek OSP RP zaprasza Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP w naszym kraju.

Opłatek na Mazowszu

Wieczerza Bożonarodzeniowa mazowieckich strażaków z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hoserem

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Świąteczne spotkanie władz Związku OSP RP oraz kierownictwa PSP

Tradycyjnie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP połączone z naradą kadry kierowniczej ochrony przeciwpożarowej oraz spotkaniem wigilijnym, któremu przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

Przekazanie samochodów i sprzętu dla lubelskich strażaków

W dniu 18 grudnia 2015 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego.

Spotkanie wigilijne opolskich strażaków.

W dniu 15 grudnia br. w malowniczo położonym Ośrodku Szkoleniowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turawie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego

W dniu 15 grudnia 2015 r. w Siewierzu obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniu przedstawicieli OSP woj. śląskiego uczestniczyli licznie przybyli reprezentanci władz ochotniczego i zawodowego pożarnictwa, w tym przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. W obradach uczestniczyli m.in...

62 Zgromadzenie Delegatów Niemieckiego Związku Straży Pożarnych

W dniach 26-27 listopada br. w Berlinie miało miejsce 62. Zgromadzenie Delegatów Niemieckiego Związku Straży Pożarnych, które jest najwyższym organem Związku Straży Pożarnej Republiki Federalnej Niemiec. W zgromadzeniu DFV uczestniczyło 160 delegatów ze wszystkich landów Niemiec reprezentujących ok. 1 milion niemieckich strażaków ochotników.

Jubileuszowa XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Nasza Straż Pożarna”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Nasza Straż Pożarna" organizowany jest już po raz dwudziesty. Celem Konkursu jest “odkrywanie” osób fotografujących “pożarnicze rzemiosło” oraz promowanie pracy strażaków, zarówno ochotników, jak i profesjonalistów,

XVIII Ogólnopolski Konkurs Radiowy "Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą 2015"

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Polskim Radiem S.A. organizuje Ogólnopolskie Konkursy Radiowe ”Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą”. Celem konkursu jest pokazanie różnorodnej i ofiarnej działalności 700–tysięcznej rzeszy strażaków ochotników...

Władze pożarnicze kraju oddały w Warszawie hołd zasłużonym zmarłym strażakom

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu 2 listopada 2015 roku delegacje władz Państwowej Straży Pożarnej z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem na czele, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złożyły wiązanki kwiatów w kwaterze strażackiej upamiętniającej ruch oporu „Skała”, strażaków poległych w czasie II wojny światowej oraz na grobach zasłużonych strażaków i działaczy pożarniczych spoczywających w warszawskich nekropoliach...