XII Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 31.03.2021 roku

Tradycyjnie zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Uruchamiamy punkt konsultacyjny on line

Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Warunki zewnętrzne w jakiej przychodzi nam ją przeprowadzić powodują, że pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z możliwym sposobem jej przeprowadzenia.

Realizacja projektu

„Wsparcie systemu bezpieczeństwa powszechnego poprzez rozwój systemu ochotniczych straży pożarnych – aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ratownictwa i wolontariatu”

Webinarium pt. „Jak założyć i prowadzić Dziecięcą Drużynę Pożarniczą”

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia na Pierwsze Webinarium pt. „Jak założyć i prowadzić Dziecięcą Drużynę Pożarniczą” Komisji ds. młodzieży i sportu ZG ZOSP RP. Rejestracja na webinarium zakończyła się w dniu 16 lutego br. o godz. 12:00. Zgłosiło się prawie 250 osób ze wszystkich województw!!!

Ankieta ws. sposobu dystrybucji środków ochrony.

Informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia OSP rezerw strategicznych w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień

Ubezpieczenie osób przewożonych na szczepienia pojazdami straży pożarnej

Aby zapewnić właściwą ochronę uczestników transportów osób przewożonych na szczepienia pojazdami Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych oraz kierowców tychże pojazdów, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na okres od 05.02.2021 r. do 04.02.2022 r.

Ukazał się tom trzeci Analiz Strategicznych Florian 2050


W ramach prac nad strategią Związku OSP RP, zgodnie z zapowiedziami, ukazał się kolejny trzeci tom Analiz Strategicznych Florian 2050. Zawiera on wypowiedzi autorstwa ponad pięćdziesięciu wybitnych ekspertów, strażaków i samorządowców.

Sposób zdalnego podejmowania uchwał przez władze OSP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Sposób zdalnego podejmowania uchwał przez władze OSP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Prosimy o zgłoszenia - wyposażenie OSP wspierających Narodowy Program Szczepień

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP występuje do Agencji Rezerw Materiałowych o uruchomienie, dla OSP wspierających Narodowy Program Szczepień, rezerw w zakresie środków ochron osobistych. W celu oszacowania potrzeb wypełnij ankietę.

Stanowisko ZOSP RP organizatora OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" edycja 2021

Przedstawiamy stanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" edycja 2021

Środki finansowe na budowę remiz strażackich w gminach popegeerowskich

Wśród zadań możliwych do sfinansowania znajdują również środki na budowę, rozbudowę lub przebudowę, obiektów użyteczności publicznej w tym świetlic, remiz strażackich i innych.
Nabór wniosków potrwa do 12 lutego 2021 r.

Wytyczne dla PSP/OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów

Rząd oraz przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej podejmują współpracę w realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. KPRM przekaże strażakom środki ochronne potrzebne do przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień. Z kolei członkowie OSP wesprą rząd w edukacji społeczeństwa oraz motywowaniu obywateli do decyzji o przystąpieniu do programu.

Apel Dyrektora ZW ZOSP RP w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Zachęcam Was, Druhny i Druhowie, nie tylko do motywowania swych bliskich aby przystąpili do szczepień, ale także do skorzystania z możliwości zaszczepienia się w pierwszej kolejności. Podpisany list intencyjny pomiędzy KPRM, KG PSP i ZOSP RP gwarantuje uprawnionym strażakom-ratownikom OSP wzięcie udziału w szczepieniach w Etapie 1 Narodowego Programu Szczepień wraz z innymi służbami mundurowymi.

Wystąpienie Prezesa ZG ZOSP RP do Ministra SWiA dot. zatrudniania kierowców konserwatorów OSP przez samorządy

Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie czynności nadzorczych związanych z treścią uchwały Nr 054/g218/I/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2020 r., która spowodowała wrzenie w środowisku strażaków OSP, obawy władz samorządów terytorialnych szczebla gminnego co do możliwości zatrudniania przez nie kierowców-konserwatorów w OSP. Stan taki grozi ryzykiem obniżenia gotowości bojowej jednostek OSP, a w konsekwencji może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa kraju na niwie ochrony przeciwpożarowej.

Podziękowanie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich dla ZOSP RP i strażaków z OSP Piechowice

mini.png Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich składają podziękowanie za okazane wsparcie w procesie dezynfekcji obiektu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich.

Życzenia świąteczne Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP

Niełatwy to czas, światowej walki z pandemią, wielkiego kryzysu gospodarczego, nierówności, a w Polsce także społecznego sprzeciwu, który znajduje wyraz w protestach na ulicach miast. Problemy te dotyczą wszystkich, dlatego trudno nam w tej sytuacji cieszyć się z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, choć powinien to być okres nadziei na poprawę, na spełnienie marzeń.
Wszystkim Strażakom Ochotnikom, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom, życzę pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów z akcji, dobrego zdrowia i szczęścia w Nowym 2021 Roku. Abyście czerpali satysfakcję ze swej pięknej służby i pracy zawodowej, spełniali swoje własne marzenia i wielkie marzenie o powszechnym braterstwie.

Emerytury dla strażaków OSP. Senacki projekt ustawy wniesiony do Sejmu

W czwartek, 17 grudnia 2020 r. w godzinach nocnych zakończyło się 19. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.