Wizyta gruzińskiej delegacji w siedzibie ZOSP RP

W środę, 20 listopada, siedzibę Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odwiedziła grupa gruzińskich wolontariuszy przebywająca w Polsce z wizytą studyjną w ramach projektu „Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego” zorganizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM) i Fundację Liderzy Przemian (FLP) przy patronacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

PROSIMY O SKŁDANIE OFERT Na program do rozliczania PIT-ów za rok 2019 dla organizacji OPP

  1. Wprowadzony na sztywno nr KRS z tytułu wpłaty 1% podatku dla naszej organizacji.
  2. Obsługa wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 oraz załączniki.
  3. Wersja On-Line do wypełnienia przez Internet oraz wersja programu wymagająca instalacji.
  4. Statystyki pokazujące liczbę pobrań i uruchomień programu PIT.

Oferty prosimy składać do 15.11.2019 na adres: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1
lub emailem : zg@zosprp.pl

Stanowisko ZOSP RP - organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” edycja 2019/2020

W związku z rozpoczęciem edycji 2019/2020 konkursu oraz stanowiskiem Przewodniczącej Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP wynikającym ze zmiany ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) wygaszającym działalność szkół gimnazjalnych informuję, że edycja 2019/2020 odbędzie się zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

18. polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP w Dreźnie

W dniach 16-20 października 2019 r. w Dreźnie odbyło się kolejne, już 18 polsko-niemieckie seminarium dla opiekunów MDP. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało „Zmiany klimatyczne i strukturalne w pracy z młodzieżą”.

Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – stowarzyszenie, organizacja OPP z siedzibą: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych dokumentacji z tych czynności zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395).

"Pracowania Orkiestry Strażackiej" w Kłomnicach

12-13 października odbyły się pierwsze warsztaty projektu "Pracowania Orkiestry Strażackiej", realizowanego przez Związek OSP RP w ramach FIO 2019. Gospodarzem wydarzenia była Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kłomnice (pow. częstochowski) oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

Czy to może się powtórzyć?

70 lat temu władze państwa odebrały ochotniczym strażom pożarnym samorządność i niezależność, podporządkowując je całkowicie komendom straży zawodowych. Na ich rzecz przejmowane były siedziby i sprzęt OSP. W remizach rozbudowywano struktury PZPR, a władze ochotniczych straży były wyznaczane przez komitety partyjne.

Co grozi OSP?

Czy OSP zostaną wcielone do obrony cywilnej? Co z remizami, samochodami i sprzętem, które są własnością ochotniczych straży?
Rozmowa z Krystyną Skowrońską, posłanką na Sejm RP mijającej kadencji, byłą przewodniczącą Komisji Finansów Publicznych i Poselskiego Zespołu Strażaków.

Upaństwowią OSP?

Wypłynęły informacje, że trwają prace nad ustawą o ochotniczych strażach pożarnych. Dlaczego odbywa się to w tajemnicy, bez konsultacji ze strażakami ochotnikami i reprezentującym je Związkiem OSP RP? Czy prawdą jest, że po wyborach PiS planuje upaństwowienie OSP i ich mienia? Takie pytania padały podczas konferencji prasowej 18 września w Sejmie z udziałem przedstawicieli Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i reprezentantów trzech opozycyjnych ugrupowań politycznych.

Czy PiS chce upaństwowić Ochotnicze Straże Pożarne i ich mienie?

Konferencja prasowa: "Czy PiS chce upaństwowić Ochotnicze Straże Pożarne i ich mienie? Tajne prace nad ustawą o OSP?"

XIX Dzień Papieski 13.10.2019

Zbliża się kolejny Dzień Papieski. Głównym jego organizatorem jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zachęcamy ochotnicze straże pożarne, młodzieżowe drużyny pożarnicze, orkiestry i zespoły OSP do włączenia się w jego obchody poprzez udział w Mszy Świętej (np. ze sztandarem), oprawę muzyczną nabożeństw, organizowanie okolicznościowych koncertów w swoich miejscowościach.

Zgłoszenia na warsztaty z pozyskiwania środków zewnętrznych

Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicielu kadr strażackich Orkiestr dętych do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Związek OSP RP w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji o projekcie w zakładce Pracownia Orkiestry Strażackiej 2019-2020.

82 mln złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. MSWiA ogłosiło nowy nabór. Wnioski można składać do 1 października

Z puli 82 mln zł, do rozdysponowania w tym roku, pozostało jeszcze około 10 mln zł. MSWiA ogłosiło nowy nabór. Wnioski można składać do 1 października.

Dają, czy odbierają?

Ile państwo zabrało ochotniczym strażom pożarnym w ostatnich latach?
Czy większość OSP nie otrzymała środków z firm ubezpieczeniowych, którymi od trzech lat zarządza komendant główny PSP?
Jak wiele ochotniczych straży zdąży złożyć wniosek o przedwyborczą dotację i dlaczego władza popędza strażaków ochotników?

Władza zignorowała poświęcenie

Dodatek do rent i emerytur miał być symbolicznym, ale i rzeczywistym gestem za ogromne poświęcenie ochotników. Pozostały jedynie obietnice rządzących i słowa bez pokrycia.

Spotkanie laureatów konkursów historycznych

W dniach 21-22 września w Olsztynie w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie laureatów (150 osób) XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XIV Konkursu na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa.

Po raz kolejny OSP bije Rekord Resuscytacji krążeniowo-oddechowej razem z WOŚP

We środa, 16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje po raz siódmy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. W tym roku, na podstawie zawartego porozumienia o współpracy, Związek OSP RP ponownie przyłącza się do wspólnego bicia rekordu.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego omówiono i poruszono wiele istotnych tematów...